Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)

   
Welke ondersteuning past het beste bij een persoon? Onze dienstverlening is erop gericht om mensen met complexe problematiek in staat te stellen met relatief eenvoudige ondersteuning het leven weer op te pakken.

Jonge volwassenen met complexe problematiek doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Voor behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd kunnen mensen bij Pluryn terecht. Ook wanneer dat snel moet. Iedereen kan rekenen op maatwerk. Thuis (ambulant), in de wijk of op locaties. Het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie staat altijd voorop.

24 uurszorg
Is de zorgvraag groot of is er behoefte aan intensieve begeleiding of een beschermende omgeving, dan zijn er woonvormen en terreinvoorzieningen voor 24 uurszorg.

Hieronder staat een overzicht van de doelgroepen die wij ondersteunen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met het klantenbureau.

Wilt u iemand in zorg aanmelden? Gebruik dan het aanmeldformulier.

AANMELDEN BIJ PLURYN

We zijn er voor jongvolwassenen met:

Sommige (jong)volwassenen hebben moeite om hun gedrag aan de samenleving aan te passen. Zeker wanneer daar grensoverschrijdend gedrag, psychiatrische, leer- of sociale problemen bij komen. Bij Het Hietveld, Kemnade Werkenrode en Visschersgouw vinden (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking passende begeleiding, een zinvolle werk/ dagbesteding en veiligheid. Door de gestructureerde omgeving en intensieve 24- uurszorg ontdekken zij hun eigen grenzen en leren ze omgaan met hun problemen. Let op: deze ondersteuning is alleen bedoeld voor 18+-jongeren met een indicatie voor zorgzwaartepakket VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag.

Sommige (jong)volwassenen vertonen grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor komen ze in aanraking met justitie, eventueel gevolgd door een verblijf in detentie. Behandeling is bij mensen met een licht verstandelijke beperking succesvol gebleken om recidive te voorkomen. Behandellocatie Kemnade Werkenrode is hierin gespecialiseerd. Op deze locatie krijgen de (jong)volwassenen begeleiding naar meer zelfstandig wonen en werk. Dit als voorbereiding op een eigen plek in de maatschappij. Een volgende stap is die naar een beschermde woonomgeving bij Het Hietveld of Visschersgouw.

Zelfstandig worden kun je leren. (Jong)volwassenen met een verstandelijke beperking in het algemeen (VBA) hebben hier wat meer moeite mee. Zeker als daar sociaal-psychologische of gedragsproblemen bij komen, kunnen ze hierbij ondersteuning gebruiken. Op het gebied van wonen en werken, vrije tijd en dagbesteding en/of het meedoen in de maatschappij. Afhankelijk van hun situatie krijgen ze deze ondersteuning thuis of in een van de speciale woonvormen. Deze woonvormen zijn onder meer te vinden in de regio Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Tiel en Noord-Limburg.

FACT LVB 18+ is voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar in de regio Rijk van Nijmegen, voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problemen. Vaak komt daar verslaving, agressie of criminaliteit bij en mijden mensen zorg. Het FACT-team helpt om hun leven weer op orde te krijgen. Het team gaat samen met de volwassene aan de slag om de problemen te verminderen. We gaan daarbij uit van ieders eigen kracht en de mensen uit de omgeving, zoals familie en vrienden. Begeleiding en behandeling vindt plaats in de eigen leefomgeving. Het FACT-team ondersteunt bij wonen, werk, school, geldzaken en psychiatrische problemen.

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een leven voor en na hun ziekte of ongeval. Na het revalidatietraject komen ze weer thuis. Vaak blijken ze veranderd door hun hersenletsel. Mensen hebben dan behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning. Dat kan (ambulante) ondersteuning thuis zijn of juist een intensief behandeltraject, zoals Hersenz. Al dan niet in combinatie met training, onderzoek of dagbesteding. Sommige mensen verhuizen naar een nieuwe, aangepaste woonplek.

De ondersteuning vindt onder meer plaats in het NAH-centrum. Hier helpen de medewerkers zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Naar wat je nog wil en kan als het weer wat beter gaat. Er is een NAH-centrum in Nijmegen en in Tiel. Op beide locaties kunnen mensen het Hersenz-programma volgen.


24 uur per dag ondersteuning: dat hebben mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) nodig. Bij EMB ligt het IQ lager dan 25. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen.
De Winckelsteegh is Nijmegen is gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met EMB. Door hen goed te ‘lezen’ is er veel mogelijk. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om de kwaliteit van leven te vergroten.

Je aanpassen aan de eisen van de omgeving: mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) hebben hier moeite mee. De communicatie verloopt moeilijker, maar ook het voor zichzelf zorgen, zelfstandig wonen of deelnemen aan sociale bezigheden. Ritme en regelmaat is dan belangrijk. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor deze doelgroep geschikte begeleiding en ondersteuning. Woonruimtes, dagbesteding en aanwezige faciliteiten: alles is exclusief gebouwd naar de behoeften van de bewoners. Mensen leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten, leiden tot meer zelfstandigheid en dus de kwaliteit van leven verhogen.

Sociale contacten leggen of regelmatig naar school gaan. Voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is dat niet altijd vanzelfsprekend. Aangepast onderwijs, behandeling, speciale trainingen en arbeidscoaching helpen vaak. Afhankelijk van de situatie komt men in aanmerking voor begeleiding thuis of in een aangepaste woonvorm. (Jong)volwassenen hebben vaak hulp nodig op het gebied van wonen en werken. Voor wie zelfstandig woont, is ambulante ondersteuning een oplossing. Andere optie is om met meer mensen samen te wonen. Wie (vrijwilligers)werk of dagbesteding wil doen, kan terecht in bedrijven, instellingen, maatschappelijke ondernemingen en activiteitencentra.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen