Ouderen

_0014__58A1490-1

   
Ouderen hebben vaker meer zorg en ondersteuning nodig. Hulp bij alledaagse dingen. Maar wel op een manier die bij hen past, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen. Pluryn is er voor ouderen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking. En voor ouderen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We ondersteunen bij behandeling, wonen en vrije tijd. Dat kan thuis, in de wijk of op onze locaties  voor ouderen.

Hieronder vind je een overzicht van de ouderen die Pluryn ondersteunt. Klik op de doelgroep omschrijving voor meer informatie. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met ons klantenbureau.

Wilt u iemand in zorg aanmelden? Gebruik dan het aanmeldformulier.

AANMELDEN BIJ PLURYN

We zijn er voor ouderen met:

De meeste ouderen willen nog zoveel mogelijk genieten van het leven. Dat geldt evenzeer voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Aangepaste zorg en begeleiding en/of behandeling helpen hen daarbij. Voor deze senioren is er het gespecialiseerde zorgcentrum Ouderenzorg Nijmegen. Hier verblijven in totaal 66 ouderen met een verstandelijke beperking. Zes bewoners wonen op een kleine etage, zodat ze alle aandacht en passende zorg krijgen. Ook in Apeldoorn heeft Pluryn aparte voorzieningen voor ouderen met een verstandelijke beperking.

NAH heeft ingrijpende gevolgen. Zowel voor het leven van de getroffen persoon, als dat van de betrokkenen. Veel wat voorheen zo vanzelfsprekend leek, is veranderd. Er kunnen gedragsveranderingen optreden en problemen met aandacht en geheugen. Deze zaken vragen om speciale kennis en zorg. Dat blijkt vaak pas na het verlaten van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Ieder mens met NAH is anders. Pluryn zorgt daarom ook voor persoonlijk maatwerk. Veel is mogelijk: informatie, adviezen, training, begeleiding, dagbesteding, onderzoek en behandeling met het Hersenz-programma. Pluryn ondersteunt ook partners, familie en andere betrokkenen met voorlichting.

De ondersteuning van Pluryn vindt onder meer plaats in het NAH-centrum. Er is een NAH-centrum in Nijmegen en één in Tiel. Op beide locaties kunnen mensen het Hersenz-programma volgen.


Ouderen kunnen meer moeite krijgen met bepaalde dingen, zoals het omgaan met geld of het regelen van de administratie. Voor dit soort vragen en ook voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij een lichamelijke beperking kunnen zij ondersteuning thuis krijgen. Wie een beschermde woonomgeving nodig heeft, kan terecht in één van onze woonvormen in de omgeving Nijmegen. Ouderen wonen dan in een leefgroep met 24 uur begeleiding en verzorging. Op de locaties Globe en Castellatoren in Nijmegen kunnen mensen samenwonen met hun partner. Er is een vaste begeleider. Ook is er een team voor Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). 

Natuurlijk is er veel aandacht voor vrijetijdsbesteding. Ouderen met een lichamelijke beperking kunnen hiervoor terecht in dagbestedingscentra. Deze staan vaak midden in de wijk.

24 uur per dag ondersteuning: dat hebben ouderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) nodig. Bij EMB ligt het IQ lager dan 25. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen. De Winckelsteegh is Nijmegen is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met EMB. Door hen goed te ‘lezen’ is er veel mogelijk. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om de kwaliteit van leven te vergroten. De Winckelsteegh heeft speciale woongroepen voor ouderen.

Je aanpassen aan de eisen van de omgeving: mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) hebben hier moeite mee. De communicatie verloopt moeilijker, maar ook het voor zichzelf zorgen, zelfstandig wonen of deelnemen aan sociale bezigheden. Ritme en regelmaat is dan belangrijk. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor deze doelgroep geschikte begeleiding en ondersteuning. Woonruimtes, dagbesteding en aanwezige faciliteiten: alles is exclusief gebouwd naar de behoeften van de bewoners. Mensen leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten, leiden tot meer zelfstandigheid en dus de kwaliteit van leven verhogen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen