Volwassenen

   
Volwassenen met een beperking, NAH en/of multi-problemen willen gewoon hun eigen leven leiden. Zeker als er meerdere zorgvragen zijn, is het belangrijk dat zij persoonlijke behandeling en de juiste ondersteuning krijgen. Hoe zelfstandig mensen ook zijn. Pluryn kan daarbij helpen. Op het gebied van wonen, werken en leren. Maar ook bij wat volwassenen doen in hun vrije tijd. Thuis, in de wijk of op een locatie. 

Pluryn ondersteunt volwassenen uit verschillende doelgroepen. Hieronder vind je een overzicht. Klik op de omschrijving van een doelgroep voor meer informatie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons klantenbureau.

Wilt u iemand in zorg aanmelden? Gebruik dan het aanmeldformulier.

AANMELDEN BIJ PLURYN

We zijn er voor volwassenen met:

Sommige volwassenen hebben moeite om hun gedrag aan de samenleving aan te passen. Zeker wanneer daar grensoverschrijdend gedrag, psychiatrische, leer- of sociale problemen bij komen. Bij Het Hietveld, Kemnade Werkenrode en Visschersgouw vinden volwassenen met een licht verstandelijke beperking passende begeleiding, een zinvolle werk/ dagbesteding en veiligheid. Door de gestructureerde omgeving en intensieve 24- uurszorg ontdekken zij hun eigen grenzen en leren ze omgaan met hun problemen. Let op: deze ondersteuning is alleen bedoeld voor volwassenen met een indicatie voor zorgzwaartepakket VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag.

Sommige volwassenen vertonen grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor komen ze in aanraking met justitie, eventueel gevolgd door een verblijf in detentie. Behandeling is bij mensen met een licht verstandelijke beperking succesvol gebleken om recidive te voorkomen. Behandellocatie Kemnade Werkenrode is hierin gespecialiseerd. Op deze locatie krijgen de volwassenen begeleiding naar meer zelfstandig wonen en werk. Dit als voorbereiding op een eigen plek in de maatschappij. Een volgende stap is die naar een beschermde woonomgeving bij Het Hietveld of Visschersgouw.

Zelfstandig worden kun je leren. Volwassenen met een verstandelijke beperking in het algemeen (VBA) hebben hier wat meer moeite mee. Zeker als daar sociaal-psychologische of gedragsproblemen bij komen, kunnen ze hierbij ondersteuning gebruiken. Op het gebied van wonen en werken, vrije tijd en dagbesteding en/of het meedoen in de maatschappij. Afhankelijk van hun situatie krijgen ze deze ondersteuning thuis of in een van de speciale woonvormen. Deze woonvormen zijn onder meer te vinden in de regio Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Tiel en Noord-Limburg.

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een leven voor en na hun ziekte of ongeval. Na het revalidatietraject komen ze weer thuis. Vaak blijken ze veranderd door hun hersenletsel. Mensen hebben dan behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning. Dat kan (ambulante) ondersteuning thuis zijn of juist een intensief behandeltraject, zoals Hersenz. Al dan niet in combinatie met training, onderzoek of dagbesteding. Sommige mensen verhuizen naar een nieuwe, aangepaste woonplek.

De ondersteuning vindt onder meer plaats in het NAH-centrum. Hier helpen de medewerkers zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Naar wat je nog wil en kan als het weer wat beter gaat. Er is een NAH-centrum in Nijmegen en in Tiel. Op beide locaties kunnen mensen het Hersenz-programma volgen.


24 uur per dag ondersteuning: dat hebben mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) nodig. Bij EMB ligt het IQ lager dan 25. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen.
De Winckelsteegh is Nijmegen is gespecialiseerd in de ondersteuning van volwassenen met EMB. Door hen goed te ‘lezen’ is er veel mogelijk. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om de kwaliteit van leven te vergroten.

Je aanpassen aan de eisen van de omgeving: mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) hebben hier moeite mee. De communicatie verloopt moeilijker, maar ook het voor zichzelf zorgen, zelfstandig wonen of deelnemen aan sociale bezigheden. Ritme en regelmaat is dan belangrijk. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor deze doelgroep geschikte begeleiding en ondersteuning. Woonruimtes, dagbesteding en aanwezige faciliteiten: alles is exclusief gebouwd naar de behoeften van de bewoners. Mensen leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten, leiden tot meer zelfstandigheid en dus de kwaliteit van leven verhogen.

Sociale contacten leggen of naar je werk gaan. Voor volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is dat niet altijd vanzelfsprekend. Speciale trainingen en arbeidscoaching helpen vaak. Afhankelijk van de situatie komt volwassenen in aanmerking voor begeleiding thuis of in een aangepaste woonvorm. Volwassenen hebben vaak hulp nodig op het gebied van wonen en werken. Voor wie zelfstandig woont, is ambulante ondersteuning een oplossing. Een andere mogelijkheid is om met meer mensen samen te wonen. Wie (vrijwilligers)werk of dagbesteding wil doen, kan terecht in bedrijven, instellingen, maatschappelijke ondernemingen en activiteitencentra.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen