Expertise

Wil je supervisor worden? Volg de cursus bij Pluryn

Wil je supervisor worden?

Volg de cursus van Pluryn

(Let op: De supervisorencursus die in september van start gaat, zit inmiddels helemaal vol)

De cursus Supervisoren is voor postmaster opgeleide gedragswetenschappers. Je leert supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers. Supervisie is een begeleidingsvorm voor het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening. De doelstelling is autonoom blijven leren tijdens het uitoefenen van het beroep. Supervisie heeft een centrale plaats in postmasteropleidingen en herregistratietrajecten van gedragswetenschappers. Lees hieronder verder voor meer informatie, of:

DOWNLOAD DE FOLDER

Ben je een postmaster opgeleide gedragswetenschapper? Dan kun je de cursus Supervisoren volgen

Voor wie is de cursus?

Ben je postmasteropgeleide gedragswetenschapper OG/ GZ/ PT*? En voldoe je aan de toelatingscriteria voor werk- en begeleidingservaring? Dan kun je supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers die in opleiding zijn tot Orthopedagoog Generalist/ GZ psycholoog. En ook aan gedragswetenschappers die bezig zijn met herregistratie SKJ en werken in een orthopedagogische context. 

* GZ = Gezondheidszorg (psycholoog), OG = Orthopedagoog Generalist, PT = psychotherapeut

AANMELDFORMULIER

De cursus wisselt steeds af tussen theorie en praktijk

Meer over de cursusinhoud

De cursus doorloopt het hele supervisieproces. Je geeft supervisie aan een casus. De cursus wisselt steeds af tussen theorie en hulpmiddelen. Vervolgens ga je ook concreet met elkaar oefenen. De cursist geeft parallel aan de cursus zelf supervisie aan minimaal één gedragswetenschapper van de omschreven doelgroep. Dat kan ook in de vorm van een triadische supervisie met twee supervisanten.
De cursus besteedt uitgebreid aandacht aan de krachten en competenties van de supervisor in opleiding, maar ook aan de persoonlijke leerdoelen. 

Je superviseert elkaar onder begeleiding van een docent

Hoe ziet je programma eruit?

 Dag 1  - Supervisiekunde, supervisieproces, contracteren, fasering en hulpmiddelen
- Oplossingsgerichte supervisie 
 Dag 2  - Leerinterventies 
- Overdracht – tegenoverdracht
- Parallelprocessen in supervisie
 Dagdelen
 3 en 4
- Socialisatie en leerthema’s
- Kernkwaliteiten 
- Communicatiepatronen in supervisie
 Dag 5 - Werken volgens richtlijnen, casus begeleiden
- Diversiteit en culturele sensitiviteit bevorderen 
- Beoordeling en afronding supervisie
- Tussenevaluatie op eigen leerproces als supervisor

Supervisie over supervisie: elkaar onder begeleiding van docent superviseren

Je volgt de cursus via ZOOM, behalve de eerste dag. Die vindt face-to-face plaats in de regio Nijmegen.

Wanneer starten de cursussen?

(Let op: De supervisorencursus die in september van start gaat, zit inmiddels helemaal vol)

De cursus start in september 2023. Je volgt de cursus online via ZOOM, behalve de eerste dag. Die vindt face-to-face plaats in de regio Nijmegen. We plannen de supervisie over supervisie in overleg met de deelnemers en voeren deze deels online deels face-to-face uit.  

Data 2023 - VOL 

 • 06 sept 2023 (dag 1)
 • 11 okt 2023 (dag 2) 
 • 15 nov 2023 (dag 3)
 • 13 dec 2023 (dag 4)
 • 24 jan 2024 (dag 5)
 • 07 febr 2024 (supervisie over supervisie)
 • 06 mrt 2024 (supervisie over supervisie)
 • 03 apr 2024 (supervisie over supervisie)

Cursusdata 2024

Houd voor meer informatie over de nieuwe cursusdata van 2024 deze website in de gaten. De verwachting is dat er begin 2024 meer info bekend zal zijn. 

Inschrijven of interesse?

Heb je interesse, vul dan alvast het aanmeldformulier in. Of neem contact op met Geertje van Heugten: gheugten@pluryn.nl , tel. 06-512 779 46.

AANMELDFORMULIER

NVO en NIP erkennen de cursus voor opname in hun supervisorenbestand

Welke toelatingseisen zijn er voor de cursus?

De supervisorenopleiding is toegankelijk voor orthopedagogen-generalist die zich willen inschrijven in het NVO Kwaliteitsregister Supervisoren Orthopedagoog-generalist en daarvoor:

 • geregistreerd zijn als orthopedagoog-generalist in het Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog-generalist;
 • beschikken over minimaal 3000 uur relevante werkervaring over de afgelopen 5 jaar;
 • minimaal 90 uur ervaring hebben met begeleiding van professionals met accent op het individuele leerproces: supervisie geven, stagebegeleiding en/ of werkbegeleiding. Deze ervaring deden zij op voor de start van de opleiding; 
 • hiertoe ondertekent de deelnemer een verklaring bij aanmelding;
 • het is verplicht om gedurende de supervisorenopleiding supervisie te geven aan tenminste één afgestudeerd orthopedagoog. 

De cursus is ook toegankelijk voor andere post master geregistreerde gedragswetenschappers. 

 
NVO en NIP erkennen de cursus voor opname in hun supervisorenbestand

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de cursus Supervisoren kun je terecht bij: 

Kosten  
€ 1675  (exclusief handboeken). We heffen geen BTW (CRKBO)  

Accreditatie 
De cursus is geaccrediteerd voor herregistratie OG/K&J voor 26.5 punt en kwaliteitsregister NVP 24 punten. Daarnaast erkennen NVO en NIP de cursus voor opname in hun supervisorenbestand. Lees hier de Algemene voorwaarden van Pluryn.

DOWNLOAD DE FOLDER

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen