Wil je supervisor worden? Volg de cursus bij Pluryn

Wil je supervisor worden?

Volg de cursus

De cursus Supervisoren is voor postmaster opgeleide gedragswetenschappers. Je leert supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers. Supervisie is een begeleidingsvorm voor het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening. De doelstelling is autonoom blijven leren tijdens het uitoefenen van het beroep. Supervisie heeft een centrale plaats in postmasteropleidingen en herregistratietrajecten van gedragswetenschappers.

Let op: Pluryn verzorgt deze cursus niet meer vanaf september 2024. Maar je kunt dezelfde cursus wel elders volgen: zie www.majetsupervisie.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen