Aanspreekpunt voor hulp

Jongeren en volwassenen krijgen in de eerste plaats thuis en in de wijk ondersteuning. Het wijkteam in hun woonwijk regelt dit. Sommige gemeenten hebben een gezinsregisseur die het gezin kan helpen. Maar soms is er meer ondersteuning nodig. Het wijkteam of de huisarts kan dan doorverwijzen naar een instelling als Pluryn.

Gezinsregisseurs 
Soms groeien de problemen een gezin boven het hoofd. Er zijn bijvoorbeeld schulden, zodat het gezin (misschien) de woning moet verlaten en ouders hebben moeite met de opvoeding van hun kind(eren). Ze verliezen de controle, waardoor er overlast ontstaat. Zeker als daarnaast sprake is van een verslaving, psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Vaak hangen problemen met elkaar samen. Dan is het goed te weten dat er een gezinsregisseur is; hét aanspreekpunt voor het gezin. De gezinsregisseur coördineert de hulpverlening, is van alles op de hoogte en komt op gezette tijden langs om te kijken hoe het gaat. Pluryn heeft gezinsregisseurs in de regio Arnhem en Nijmegen.

Meer weten?
Verstuur een mail naar het klantenbureau voor een gezinsregisseur in de regio.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen