Samenwerkingen

Samenwerken op alle niveaus is belangrijk voor goede zorg. In verschillende gemeenten en regio’s hebben zorgverleners de krachten gebundeld. Zo hebben organisaties in Wijchen hun expertise gebundeld in Rondom Wijchen. De Praktijk Arnhem is een belangrijk triage-aanspreekpunt voor huisartsen en andere wijkzorgverleners.

Rondom Wijchen

In Wijchen is in 2017 ‘Rondom Wijchen’ opgericht: een coöperatie van lokale en regionale zorg- en welzijnsorganisaties. De krachtenbundeling is revolutionair, want Rondom Wijchen krijgt de beschikking over al het geld (dik 12 miljoen euro) dat de gemeente uitgeeft aan begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg en moet daarvoor al die zorg aanbieden. Wijchen sluit niet langer aparte contracten met vele tientallen zorgaanbieders, maar is opdrachtgever van nog maar één organisatie waarvan de zorgondernemers zelf lid of leverancier zijn. Dat moet leiden tot minder administratieve rompslomp en betere zorg. Wijchenaren kunnen zelf een aanbieder blijven kiezen. De sociale wijkteams en huisartsen blijven ook bepalen wie welke zorg nodig heeft. Maar achter de schermen kunnen zorgaanbieders flexibeler en effectiever werken.

Meer weten?
Bezoek de website


De Praktijk regio Arnhem

De Praktijk Arnhem is een netwerk van behandelaren die werken bij: Pluryn, Driestroom, Siza en Elver. Voor De Praktijk werken orthopedagogen, (GZ-)psychologen, artsen, therapeuten en maatschappelijk werkers. Mensen met een beperking wonen steeds meer zelfstandig. Hierdoor komen zij met hun zorgvragen vaker terecht bij zorgverleners in de wijk, zoals het sociale wijkteam, huisarts of een eerstelijns behandelaar. Deze zorgverleners beschikken niet altijd over de specialistische kennis om complexe zorgvragen passend te beantwoorden. Professionals kunnen bij De Praktijk Arnhem terecht voor advies, consultatie of triage. Ook kunnen de aangesloten behandelaren een kortdurende behandeling starten.

Meer weten?
Stuur een mail / bezoek de website / bel 088 - 779 50 75


Andere samenwerkingen

Pluryn kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners. Daarbij kan het gaan om andere zorginstanties, maar ook om maatschappelijk instanties of onderzoeksorganisaties. Voor werkplekken zoekt Pluryn steeds meer samenwerking met bedrijven. Het doel is altijd om mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze ambities waar te kunnen maken.

U kunt een uitgebreide lijst met samenwerkingspartners hier bekijken. De opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld van het maatschappelijke speelveld waarin Pluryn actief is.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen