Samenwerkingen

Samenwerken op alle niveaus is belangrijk voor goede zorg. In verschillende gemeenten en regio’s hebben zorgverleners de krachten gebundeld. Zo hebben organisaties rond Nijmegen hun expertise gebundeld in De Combinatie voor de uitvoering van WMO- en Jeugdzorgtaken. De Praktijk Arnhem en De Praktijk Nijmegen zijn belangrijke triage-aanspreekpunten voor huisartsen en andere wijkzorgverleners.

De Combinatie

In Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben (zorg)organisaties hun expertise voor de uitvoering van WMO- en Jeugdzorgtaken gebundeld onder de noemer ‘De Combinatie’. Verwijzers kunnen hier terecht voor gebiedsgerichte ambulante (en waar nodig: specialistische) begeleiding en dagbesteding, specialistische jeugdzorg en expertise, kennis en ervaring over WMO- en Jeugdzorgvragen. De Combinatie werkt met ambulante teams. Hierin zitten professionals die zijn gekoppeld aan de sociale wijkteams. Verder heeft De Combinatie een specialistische hulplijn voor advies, consultatie en triage bij complexe hulpvragen. De hulplijn is bereikbaar via 088 - 779 50 02.

Meer weten?
Download de folder / bezoek de website


De Praktijk regio Nijmegen

Gemeenten regelen de toegang naar behandeling op hun eigen manier. In de regio Nijmegen speelt het samenwerkingsverband De Praktijk hier een belangrijke rol. Deelnemers zijn de gemeenten in de regio Nijmegen, zorgkantoren en vier specialistische zorgaanbieders. Huisartsen en andere zorgverleners in de wijk stellen hun vragen over extramurale diagnostiek en behandeling aan een ‘triagemedewerker’ van De Praktijk. Heeft deze hulpvraag helder in beeld gebracht, dan schakelt De Praktijk een specialist uit de deskundigenpool in en kan het traject starten.

Meer weten?
Download de folder / bezoek de website


De Praktijk regio Arnhem

De Praktijk Arnhem is een netwerk van behandelaren die werken bij: Pluryn, Driestroom, Siza en Elver. Voor De Praktijk werken orthopedagogen, (GZ-)psychologen, artsen, therapeuten en maatschappelijk werkers. Mensen met een beperking wonen steeds meer zelfstandig. Hierdoor komen zij met hun zorgvragen vaker terecht bij zorgverleners in de wijk, zoals het sociale wijkteam, huisarts of een eerstelijns behandelaar. Deze zorgverleners beschikken niet altijd over de specialistische kennis om complexe zorgvragen passend te beantwoorden. Professionals kunnen bij De Praktijk Arnhem terecht voor advies, consultatie of triage. Ook kunnen de aangesloten behandelaren een kortdurende behandeling starten.

Meer weten?
Stuur een mail / bezoek de website / bel 088 - 779 50 75


Andere samenwerkingen

Pluryn kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners. Daarbij kan het gaan om andere zorginstanties, maar ook om maatschappelijk instanties of onderzoeksorganisaties. Voor werkplekken zoekt Pluryn steeds meer samenwerking met bedrijven. Het doel is altijd om mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze ambities waar te kunnen maken.

U kunt een uitgebreide lijst met samenwerkingspartners hier bekijken. De opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld van het maatschappelijke speelveld waarin Pluryn actief is.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen