Samenwerkingen met gemeenten

Samenwerken op alle niveaus is belangrijk voor goede zorg. In verschillende gemeenten en regio’s hebben zorgverleners de krachten gebundeld. In Utrecht werkt Pluryn samen met 16 gemeenten in het samenwerkingsverband Yeph. Jeugdcentraal Flevoland voert in opdracht van zes gemeenten in Flevoland de transformatie ‘Jeugdhulp met verblijf’ uit. JIM is een samenwerking tussen zorgorganisaties in het Rijk van Nijmegen.


Yeph regio Utrecht

Sinds april 2020 werken zestien Utrechtse gemeenten bovenregionaal samen met het samenwerkingsverband Yeph. In Yeph bundelen Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo hun expertise en behandelopties op het gebied van complexe (jeugd)zorg. Met behulp van een expertiseteam in de regio’s willen Yeph en de gemeenten kwetsbare kinderen in moeilijke situaties met multiproblematiek de zorg bieden die zij nodig hebben, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. 

Meer weten?
Stuur een mail / bezoek de website / bel 088 - 547 61 28


Jeugdcentraal Flevoland

Jeugdcentraal Flevoland verzorgt de centrale aanmelding voor alle 24-uurs jeugdzorg in Flevoland. Het is een samenwerkingsverband van Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo. De samenwerkende zorgorganisaties voeren in opdracht van zes gemeenten in Flevoland de transformatie ‘Jeugdhulp met verblijf’ uit. Doel van onze samenwerking is betere en effectievere behandeling en ondersteuning van jongeren en hun gezin, met meer ambulante hulp. Het idee is dat een kind thuis het beste af is, met inzet van het eigen systeem en netwerk, onder regie van de ouders/verzorgers.

Meer weten?
Stuur een mail / bezoek de website / bel 088 - 323 21 33


JIM in Rijk van Nijmegen

Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met een jongere. Maar een kind uit zijn vertrouwde omgeving halen, doet vaak meer kwaad dan goed. Gelukkig is er een alternatief. Gebruik maken van een JIM: Jouw Ingebrachte Mentor. Het InVerbindingsteam met JIM in het Rijk van Nijmegen geeft ambulante behandeling aan gezinnen met complexe problemen. Ze krijgen hierbij hulp van een informele mentor: de JIM.

In het InVerbindingsteam werken vier zorginstellingen nauw samen: Pluryn, Karakter, EntreaLindenhout en Jeugdbescherming Gelderland. De gemeenten in het Rijk van Nijmegen zijn: Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar.

Meer weten?
Stuur een mail / bel 06 82 92 66 01 / Download folder


Andere samenwerkingen

Pluryn kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners. Daarbij kan het gaan om andere zorginstanties, maar ook om maatschappelijk instanties of onderzoeksorganisaties. Voor werkplekken zoekt Pluryn steeds meer samenwerking met bedrijven. Het doel is altijd om mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze ambities waar te kunnen maken.

U kunt een uitgebreide lijst met samenwerkingspartners hier bekijken. De opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld van het maatschappelijke speelveld waarin Pluryn actief is.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen