Spoedopvang biedt uitkomst

Lopen problemen zo uit de hand dat een jongere of jongvolwassene (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen, dan biedt spoedopvang uitkomst. De locaties voor spoedopvang zijn in Voorst, Oosterbeek en Groesbeek.

Onze spoedopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via het Klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00. Buiten kantooruren is het verstandig te bellen met De Beele, Jan Pieter Heije of Werkenrode Jeugd.

Let op: aanmelding voor spoedopvang gaat via zorgkantoren en verwijzers.


Jan Pieter Heije

Deze locatie in Oosterbeek komt in beeld als spoedopvang wanneer een kind (6-18 jaar) naast een licht verstandelijke beperking (IQ 55–85) ADHD of autisme heeft, oppositioneel gedrag vertoont of agressief en/of angstig is. Tijdens de maximaal 4 weken durende spoedopname neemt het kind deel aan het groepsprogramma, volgt het onderwijs en gaat het naar het arbeidstrainingscentrum of een andere dagbestedingsvorm. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport, spel en cultuur. 

Contact opnemen?

De spoedopvang van Jan Pieter Heije is bereikbaar via het Klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00 of tel. 088 - 777 30 01 (na kantooruren).


Werkenrode Jeugd

De opvoeding van jongeren (8-18 jaar) met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een contactstoornis legt vaak grote druk op een gezin. Problemen kunnen dan snel escaleren. De spoedopvang van Werkenrode Jeugd in Groesbeek biedt dan uitkomst.

Contact opnemen?

De spoedopvang van Werkenrode Jeugd is bereikbaar via het Klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00 of tel. 088 - 779 30 14 (na kantooruren).


De Beele

Kan een jongvolwassene (18+) door een crisissituatie (tijdelijk) niet thuis wonen? En heeft hij of zij een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek? Dan is spoedopvang in een leefgroep in De Beele een oplossing. De spoedopvang duurt 3 weken, al is verlenging tot 6 weken (door een ambulant hulpverlener) mogelijk.
Een spoedplaats aanvragen gaat via de crisisregisseur van Agis Achmea.

Contact opnemen?

  • Regio Utrecht, 't Gooi, Apeldoorn, Zutphen en omgeving: Monique Andringa, tel. 06 - 83 63 95 50.
  • Regio Amsterdam, Flevoland inclusief Almere, Zaanstreek, Waterland en Kennemerland: Astrid Brouwer, tel. 06 - 15 06 49 78.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen