Diensten kort samengevat

Of het nu gaat om wonen, behandeling, werk, school, dagbesteding, sport, spel of cultuur: we kijken in alles wat bij iemand past en hoe we diensten optimaal op elkaar afstemmen. Waar mogelijk, gaan mensen in hun eigen wijk of buurt aan de slag. Waar nodig, krijgen zij behandeling op een van onze terreinlocaties. Wat mensen ook willen, we stimuleren iedereen zoveel mogelijk om zichzelf te laten zien en zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Andersom zetten wij ons optimaal in om jongeren en (jong)volwassenen met een indicatie te helpen. Is het niet bij ons, dan wel bij een collega-instelling. 

Jongeren en volwassenen kunnen bij Pluryn terecht voor ondersteuning die bij hen past. Ze hebben de keuze uit een breed scala van diensten op het gebied van:

Meer weten?
Download onderstaande folders of bekijk de informatie op de webpagina's 


Ambulante behandeling (thuis en in de wijk)

Dagbehandeling
Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking

Behandeling thuis
Voor: thuiswonende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, kinderen met NAH, jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Multi Systeem Therapie
Voor: thuiswonende jongeren met complexe gedragsproblemen (MST)

Behandeling bij voedselweigering of onzindelijkheid bij SeysCentra
Voor: kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking en problemen met ernstige voedselweigering of onzindelijkheid

FACT LVB 18+ in regio Nijmegen
Voor: (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek, zoals gedragsproblemen, verslaving en/of criminaliteit, die de weg naar hulpverlening niet weten te vinden.


Arbeid, dagbesteding, vrije tijd

Dagbesteding – (Groeps)begeleid werken bij bedrijven en instellingen
Voor: volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH

Dagbesteding in activiteitencentra
Voor: volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH, kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperking (EMB) of ernstig verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (SGEVG, EVB+)

Dagbesteding bij maatschappelijke ondernemingen
Voor: volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH

Vrijetijdsbesteding
Voor: alle doelgroepen die bij Pluryn wonen

Arbeidsintegratie- Voorbereiden en vinden van (betaald) werk
Voor: (jong-) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt


Tijdelijke opvang en spoed

Crisisopvang bij escalaties
Voor: jongeren uit bijna alle doelgroepen bij Pluryn


Zelfstandig wonen met begeleiding

Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)
Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking

Training begeleid wonen
Voor: (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking, NAH, chronische ziekte, (licht) verstandelijke beperking (LVG) en/of complexe problematiek

Woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding)
Voor: (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte

Training begeleid wonen Next Level
Voor: (jong)volwassenen met een VG6 of VG7 indicatie die willen werken aan meer zelfstandigheid


Wonen voor ouder en kind

Begeleid wonen voor moeder en kind
Voor: jonge moeders of zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking (LVG)


Wonen met behandeling voor jongeren

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding/gedragsregulering
Voor: jongeren met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (J LVB+)

Wonen voor jongeren in leefgroepen
Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG), lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte, autisme en diabetes (LG)

(Besloten) wonen met intensieve behandeling
Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG)

Wonen met behandeling
Voor: kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG)

Wonen en behandeling bij Jeugdzorg
Voor: jongeren met complexe multiproblematiek

JeugdzorgPlus: 24 uurszorg in een veilige omgeving in Eefde en Zeist
Voor: jongeren met complexe multiproblematiek en een rechterlijke machtiging voor gesloten jeugdzorg

Wonen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare en Lerende Kinderen
Voor: jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en gedragsproblemen, zeer moeilijk opvoedbaar en lerende jongeren (ZMOLK, SG MVB)


Wonen met begeleiding en/of verzorging

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Voor: mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Wonen met begeleiding en verzorging 
Voor: mensen met een lichamelijke beperking (LG)

Wonen met begeleiding en verzorging 
Voor: mensen met een verstandelijke beperking (VG)

Wonen met verzorging en verpleging voor ouderen
Voor: ouderen met verstandelijke beperking en geriatrische problematiek

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering 
Voor: mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (LVB+)

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
Voor: mensen met een ernstig verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (SGEVG, EVB+)


Onderwijs

Beroepsonderwijs
Voor: jongeren binnen en buiten Pluryn, volwassenen die zich willen bijscholen

Speciaal onderwijs
Voor: leerplichtige jongeren binnen en buiten Pluryn

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen