Intermetzo-Jeugdzorg_Specialistische-hulp

Pluryn werkt aan toekomst JeugdzorgPlus

9 lopende pilots testen andere aanpak

Pluryn heeft 2 locaties voor JeugdzorgPlus: Eefde en Zeist. Jongeren komen hier alleen terecht via een rechterlijke machtiging. We onderzochten hoe JeugdzorgPlus-trajecten anders en effectiever kunnen. Het rapport ‘Toekomst JeugzorgPlus’ formuleerde hierover 7 uitgangspunten:

  • ondersteuning dicht bij huis,
  • maatwerk, 
  • JeugdzorgPlus als onderdeel van trajectzorg,
  • kleinschalig,
  • normalisatie binnen het eigen netwerk,
  • hoog-specialistische zorg voor een kleine groep,
  • een expert-functie voor Pluryn.   

Er komen 9 pilots gebaseerd op deze 7 punten.

Download rapport

Eefde-nr-25

Wat is JeugdzorgPlus?

Alleen via een rechterlijke machtiging komen jongeren terecht bij JeugdzorgPlus op de Pluryn locaties in Eefde en Zeist. Meestal omdat zij door ernstige gedragsproblemen behoefte hebben aan tijdelijke opvang en bescherming in een veilige omgeving. Maar JeugzorgPlus is geen gevangenis. Jongeren hebben er wel beperkte vrijheden. Een gesloten omgeving helpt om hen te beschermen tegen zichzelf. Maar ook tegen de mogelijk negatieve invloeden van buiten.
Jongeren volgen een persoonlijk programma waarin behandeling, onderwijs en het besteden van vrije tijd nauw op elkaar aansluiten. Het verblijf is zo kort als kan en zo intensief als nodig. Jongeren kunnen daarna verblijven in een meer open Jeugdzorg omgeving. Of ze gaan terug naar hun regio.

 
Deelen-vrijetijd2

Procedures JeugdzorgPlus

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gesloten jeugdhulp. Voor opname in een instelling voor JeugdzorgPlus is een machtiging nodig van de kinderrechter. 

De procedure is als volgt: 

  • Een gecertificeerde instelling beslist of en welke zorg nodig is. De instelling vraagt een machtiging aan bij de kinderrechter.
  • De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen gedwongen opname nodig heeft. Deze beslissing heet een 'machtiging gesloten jeugdzorg'.
  • Daarna volgt opname in een instelling voor JeugdzorgPlus.

Onder JeugdzorgPlus vallen gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen