Zorgarrangementen

Wie bij een instelling zorg, begeleiding of behandeling wil krijgen en daar ook wil wonen, heeft een indicatie/ beschikking voor zorg met verblijf nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft die indicatie voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen. De gemeente verstrekt een beschikking aan jongeren met en zonder een beperking die onder de Jeugdwet vallen. Dat gebeurt in de vorm van een Zorgprofiel, voorheen Zorgzwaartepakket (ZZP). Pluryn vertaalde al die verschillende ZZP’s in zorgarrangementen. Hierin staat welke diensten je bij Pluryn mag verwachten.

In het indicatiebesluit/ de beschikking staat welk zorgprofiel/ ZZP iemand heeft gekregen. De naam van een ZZP bestaat uit twee delen:
1. de afkorting van de groep waarbij iemand hoort;
2. een cijfer dat zegt hoe ‘zwaar’ de zorg voor iemand moet zijn.

Wie een hoog cijfer heeft, heeft meer bijzondere zorg nodig. Een voorbeeld: LVG 5 is een ZZP voor mensen met een licht verstandelijke beperking die veel ondersteuning nodig hebben.

De zorgarrangementen die je bij Pluryn kunt afnemen, staan hieronder omschreven.


Zorgarrangementen licht verstandelijke beperking (LVG)

Wonen met enige behandeling en begeleiding
Zorgaanbod pakket 1 (ZZP LVG1) *

Wonen met behandeling en begeleiding
Zorgaanbod pakket 2 (ZZP LVG2) *

Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
Zorgaanbod pakket 3 (ZZP LVG3) *

Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
Zorgaanbod pakket 4 (ZZP LVG4) *

Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
Zorgaanbod pakket 5 (ZZP LVG5) *


Zorgarrangementen verstandelijke beperking (VG)

Wonen met begeleiding en verzorging
Zorgaanbod pakket 3 (ZZP VG3) *

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Zorgaanbod pakket 4 (ZZP VG4)

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 
Zorgaanbod pakket 5 (ZZP VG5) 

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
Zorgaanbod pakket 6 (ZZP VG6)

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
Zorgaanbod pakket 7 (ZZP VG7)

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
Zorgaanbod pakket 8 (ZZP VG8)


Zorgarrangementen lichamelijke beperking (LG)

Wonen met begeleiding en enige verzorging
Zorgaanbod pakket 2 (ZZP LG2)

Wonen met enige begeleiding en verzorging
Zorgaanbod pakket 3 (ZZP LG3)

Wonen met begeleiding en verzorging
Zorgaanbod pakket 4 (ZZP LG4)

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Zorgaanbod pakket 5 (ZZP LG5)

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
Zorgaanbod pakket 6 (ZZP LG6)

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
Zorgaanbod pakket 7 (ZZP LG7)


Zorgarrangementen sterk gedragsgestoord licht verstandelijke beperking (LVB+/ SGLVG1)

Behandeling in een LVB+ behandelcentrum
Zorgaanbod pakket 1 (ZZP SGLVG1)

* Voor jeugd geldt dat deze zorgwaartepakketten zijn overgegaan naar de Jeugdwet.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen