Veelgestelde vragen aan Pluryn

Pluryn is er voor iedereen met een complexe zorgvraag. Wij zijn er voor jongeren en (jong)volwassenen met ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, licht verstandelijke beperking, psychische problemen, niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een combinatie van zorgvragen.

Pluryn helpt mensen met complexe zorgvragen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij ondersteunen jongeren en volwassenen bij leren, werken, wonen en vrije tijd. Zodat je sterker in de samenleving staat, jezelf kan redden en je dromen kan realiseren.

Pluryn kan je op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar de juiste school en opleiding, het leren van een beroep, het vinden van een stageplek of baan, het vinden van een eigen woonplek, of het regelen van dagbesteding of vrijetijdsbesteding die bij jou past.

Pluryn werkt in de provincies Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Hier vind je ook onze scholen, leerwerkplaatsen, woonvoorzieningen en maatschappelijke ondernemingen. Pluryn heeft 10 hoofdvestigingen en werkt vanaf meer dan 150 locaties. Kijk voor meer informatie bij Over Pluryn > Locaties.

Je kunt je aanmelden bij het klantenbureau van Pluryn. Ga hiervoor naar Aanmelden.

Iedereen mag aanmelden: de cliënt zelf, de ouders, de wettelijk vertegenwoordiger of de instantie die de cliënt begeleidt.

Bij Pluryn kun je terecht voor veel diensten en zorgproducten. Over het algemeen kunnen we de gevraagde zorg snel leveren. Maar in een aantal gevallen geldt een wachttijd. Deze wachttijd kan steeds veranderen.

De wachttijd gaat in nadat het klantenbureau de aanvraag en indicatie in behandeling heeft genomen. Meer weten over wachttijden? Neem dan contact op met het klantenbureau.

Ja. In de meeste gevallen heb je een indicatie, beschikking of verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van de gemeente, zorgverzekeraar of CIZ.

Pluryn wil graag weten wie je bent, welke beperking je hebt en wat er aan hulp nodig is. Daarnaast moet er een zogenaamde zorgfinanciering zijn zoals: een indicatie of beschikking voor langdurige zorg, jeugdzorg of WMO. Eigenlijk bepaalt de indicatie op welke zorg je recht hebt.

Wij vragen ook altijd waar je zelf graag de ondersteuning wilt krijgen. We hebben vaak meer locaties waar je terecht kunt.

Dat hangt ervan af welk soort ondersteuning je krijgt. De gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor kunnen jouw zorg betalen. Je kunt de zorg ook betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Het is mogelijk dat je een eigen bijdrage moet betalen. Het klantenbureau van Pluryn kan je meer vertellen.

Je kunt je zorg met een PGB (Persoon Gebonden Budget) bij Pluryn inkopen. Verblijf en behandeling zijn niet in PGB in te kopen maar in ZIN (Zorg in Natura).

Voor de aanmelding is het klantenbureau jouw aanspreekpunt. Ben je eenmaal in zorg dan is de Persoonlijk Begeleider het eerste aanspreekpunt.

Je schrijft je in, in de gemeente waar de woonvoorziening van Pluryn zich bevindt.

Als je niet tevreden bent, adviseren wij om dit met je begeleider(s) of de clusterleider te bespreken. Komt er geen oplossing? Dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenregeling die je op de website kunt vinden. Het is niet verplicht om je klacht eerst met de groepsleiding te bespreken. Je kunt ook direct de klachtenregeling gebruiken.

Je hebt altijd de vrijheid om de zorg op te zeggen en te vertrekken. Pluryn hoort dan graag wat je niet bevalt en hoe wij dat mogelijk kunnen veranderen. Zodat het je wel bevalt en je ook niet hoeft op te stappen.

Quli is het online zorgplatform van Pluryn. Cliënten kunnen via de Quli-website hun eigen zorgdossier beheren, afspraken inplannen en contact onderhouden met begeleiders, familie en vrienden. Kijk voor meer informatie op Quli.

Als ouder van een minderjarige die in zorg is bij Pluryn, krijgt u altijd informatie over het wel en wee van uw zoon of dochter. Daarnaast betrekken we u bij de opstelling van het Individueel Plan. Dit plan stellen we tenminste 1 x per jaar opnieuw op. Als u als ouder van een meerderjarige het mentorschap of curatele invult, geldt het bovenstaande ook.

Wij willen graag dat cliënten zo veel als mogelijk zelfstandig reizen of leren reizen. Er zijn echter situaties waarin dat niet kan. In dat geval zal je bij de indicatie ook vervoer gekregen hebben. De vergoeding dekt niet helemaal de kosten, waardoor je ook nog iets moet bijbetalen.

Ja. Pluryn heeft crisis- of spoedopvang op verschillende locaties in Gelderland.

Kijk voor meer informatie bij Spoedopvang.

Ja. Voor jongeren met leermoeilijkheden is er speciaal onderwijs bij De Bolster, Tarcisiuschool, Kristallis, Hoenderloo College en Werkenrode School. Jongeren die een vak willen leren, kunnen terecht bij REA College. Ook kun je een erkende AKA-opleiding volgen bij Pluryn. Jongeren met een lichamelijke beperking kunnen daarnaast havo en vwo volgen bij de Monnikskap, onderdeel van Dominicus College in Nijmegen.

Kijk voor meer informatie bij Leren.

Ja. Pluryn begeleidt mensen met een complexe zorgvraag, arbeidshandicap en langdurig werkelozen snel naar werk. Kijk voor meer informatie op deze site bij (Jong)volwassenen > Leren en werken.

Een maatschappelijke onderneming is een bedrijf waar (jong)volwassenen met een complexe zorgvraag arbeidsmatige dagbesteding hebben. Je kunt je er ook voorbereiden op het werken bij een regulier bedrijf. Pluryn heeft verschillende maatschappelijke ondernemingen variërend van een lunchcafé en bakkerij tot fietsenwinkel en supermarkt. Kijk voor meer informatie op deze site bij  Maatschappelijke ondernemingen.

PlurynWerkt begeleidt mensen met een complexe zorgvraag, arbeidshandicap en langdurig werkelozen snel naar werk. PlurynWerkt zet zich in voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op PlurynWerkt.

Ja. Pluryn heeft woonmogelijkheden in meerdere dorpen en wijken. Dat verschilt van begeleid zelfstandig wonen in een huis of appartement, tot het wonen in een woongroep of beschermd wonen op een terreinlocatie. Ook hebben we trainingshuizen waar je leert om zelfstandig te wonen. Kijk voor meer informatie bij Jeugd Wonen of Volwassenen Wonen.

Op onze website kun je foto’s bekijken van alle locaties.

De terreinlocaties vind je bij Over Pluryn > Locaties > Hoofdlocaties
Alle leefgroepen en trainingshuizen staan bij Over Pluryn > Woonaanbod.

Natuurlijk mag je een oriënterend bezoek brengen voordat je jezelf aanmeldt. Het Klantenbureau kan samen met jou een datum plannen. Je krijgt een rondleiding en uitleg van de mensen die op die locatie werken. Zij informeren jou zo goed mogelijk.

Hoe zelfstandig je kunt leven in een groep hangt af van jouw mogelijkheden. Maar er is altijd voldoende ruimte voor privacy.

Of je huisdieren mag houden, hangt van een aantal zaken af. Kan je goed voor jouw huisdier zorgen? Kan het huisdier voor overlast zorgen: bijvoorbeeld: blaffen, angst of allergie bij andere bewoners oproepen? En is jouw woonruimte wel geschikt voor het houden van een huisdier? Kortom: dit is per situatie verschillend en bespreekbaar.

Bezoek is natuurlijk altijd welkom: familie, vrienden, etc. Begeleiders willen wel graag dat je ze vraagt of het bezoek uitkomt. In je eigen woning beslis je natuurlijk zelf. 

Bij leefgroepen kunnen geen gasten blijven slapen. Als je in een zelfstandige woonruimte woont, overleg dan eerst met je begeleiders.

De wet verbiedt dat mensen onder de 18 jaar alcohol gebruiken. Pluryn houdt zich aan de wet. Voor meerderjarigen hangt het gebruik van alcohol af van de woonvoorziening en gemaakte individuele afspraken. Pluryn ontmoedigt het gebruik van drugs, tabak en alcohol. Wij staan niet toe dat je drugs gebruikt in groepsvoorzieningen. Het bezitten en gebruiken van harddrugs is niet toegestaan.

Op de website staat het volgende:

  • een helder overzicht van de routes die cliënten kunnen volgen van aanmelding tot afsluiting van de jeugdhulp ;
  • informatie over de kinderbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter kan opleggen zoals de ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing;
  • de taak en rol van (nieuwe) organisaties in de jeugdhulp zoals wijkteams, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming;
  • tips om de eigen regie te versterken. Zodat de hulp aansluit op wat volgens ouders nodig is.

www.clientroutesjeugdhulp.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen