Aan jezelf werken met therapie

Madelon-web2

Ook als je volwassen en dus ouder bent, kun je last ervaren van moeilijke dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Therapie helpt je hier iets aan te veranderen of het een plekje te geven. Je leert jezelf beter kennen, door iets te doen: muziek, sport, toneel of beeldende vorming.

Bij vaktherapie werk je met je therapeut via oefeningen en opdrachten aan dingen die je nog moeilijk vindt, zoals je emoties uiten, je grenzen aangeven of samenwerken. Je hoeft geen kunstenaar, popster of topsporter te zijn. Iedereen kan vaktherapie volgen. Ook jij.

Daarnaast zijn er ook andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en EBL. Je kunt er hieronder meer over lezen.


Bewegingstherapie (PMT)

Problemen zoals angst, een eetstoornis of onzekerheid kunnen ook leiden tot lichamelijke klachten. Je voelt bijvoorbeeld spanning en onrust in je lichaam. Bij PMT ga je onder meer aan de slag met ontspanningsoefeningen of sport en spel. Je leert signalen van je lichaam te herkennen en om te gaan met spanning. Door beter je grenzen aan te (durven) geven sta je sterker in je schoenen. Een andere naam voor deze therapie is psychomotorische therapie (PMT).


Beeldende therapie

Ga je aan de slag met beeldende therapie, dan werk je met materialen zoals potlood, krijt, verf, hout, stof, klei, gips en steen. Ieder materiaal heeft zijn eigen mogelijkheden. Het ene trekt je meer aan dan het andere. De manier waarop je werkt en dingen maakt, vertelt iets over jou. Bijvoorbeeld hoe jij je voelt of wat je denkt. Ook kan een werkstuk gaan over vroeger. Of juist over wat je in de toekomst wil doen. Beeldende therapie helpt je om grip te krijgen op je problemen. Je oefent om ander gedrag te leren.


Muziektherapie

Bij muziektherapie leer je via muziek omgaan met dingen waar je moeite mee hebt. Je kunt bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van je concentratie, het vergroten van je zelfvertrouwen of het herkennen van je grenzen. Deze doelen kun je bereiken door een instrument te leren bespelen, een rap op te nemen of met anderen muziek te maken of te luisteren. Door muziektherapie kom je ook meer te weten over je gedrag. Je ontdekt waarom jij dingen doet zoals je ze doet. Deze kennis helpt je om beter met situaties in het dagelijks leven om te gaan.


Toneeltherapie

Bij dramatherapie werk je met technieken uit de toneelwereld. Je beeldt iets uit, speelt een rollenspel, je verkleedt jezelf of speelt een verhaal na. Met toneel laat je zien wat je dwars zit. Ook helpt het je te leren en te ervaren hoe je in bepaalde situaties handelt.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie helpt je om je manier van denken te veranderen. Sommige gedachten zijn negatief en helpen je niet. Door anders te denken, kun je je ook anders gedragen. Dat leer je tijdens de therapie stap voor stap. De behandeling is gericht op het probleem en duurt meestal kort.


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Als er een verband is tussen jouw probleem en een gebeurtenis dan kan EMDR een oplossing zijn. De therapeut denkt samen met jou terug aan de gebeurtenis waardoor je klachten zijn gekomen. ‘Wat dacht en voelde je toen precies?’, ‘Welke gevoelens krijg je er nu bij?’ zijn vragen die de therapeut steeds zal stellen. Tijdens die gesprekken maakt de therapeut afleidende geluiden zoals klikgeluiden. Of hij maakt afleidende bewegingen zoals een heen en weer bewegende vinger voor je ogen. Hiermee gaat ze net zo lang door totdat je geen vervelende gevoelens of spanning meer hebt bij de nare gebeurtenis. Soms zijn er maar enkele gesprekken nodig voor een goed resultaat.


Emerging Body Language (EBL)

Tot je vijfde leer je vaak via lichaamstaal contact te maken met je moeder en de buitenwereld. Hierdoor kun je omgaan met jezelf, anderen en je omgeving. Is deze manier van contact maken niet vanzelf ontstaan, dan helpt Emerging Body Language (EBL) om dit alsnog vorm te geven. Met EBL maak je contact door beweging en lichaamstaal en leer je relaties te ontwikkelen. EBL is vooral bedoeld voor kinderen en volwassenen die met taal moeilijk zijn te bereiken, zoals mensen met autisme. Ook mensen bij wie de taal niet past bij hun gedrag, hebben baat bij EBL.


Dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het helpt je om beter met je emoties om te gaan. Je leert controle te krijgen over je gedachten. Zo ontdek je waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. Door de therapie weet je ook wat je sterke kanten zijn. Hierdoor zit je beter in je vel. Dialectische gedragstherapie duurt een jaar. Een keer per week krijg je alleen therapie. Ook is er elke week een groepstraining.


Traumatherapie

Sommige gebeurtenissen in je leven zijn zo heftig. Je denkt er heel vaak aan terug. Het staat een zelfstandig en stabiel leven zelfs in de weg. Je zoekt samen met de trauma therapeut uit wat er gebeurd is. En waarom dit zoveel invloed heeft op jouw leven. Daarna kiezen we passende hulp. Dit kan bijvoorbeeld individuele therapie of groepstherapie zijn. Soms samen met medicijnen.


Schematherapie

Soms kom je in de problemen. Doordat je vroeger dingen hebt geleerd of meegemaakt die niet goed voor je zijn. Je bent bijvoorbeeld verwaarloosd of alleen gelaten door je ouders. Of je hebt nooit vrienden gehad. Of je vindt jezelf niks waard. Hierdoor is het moeilijk om mee te doen in de maatschappij. Bij deze therapie leer je hoe je jezelf kan veranderen. Zodat je beter in je vel zit en beter voor jezelf zorgt. Hierbij leer je veel over jezelf en jouw gevoelens. Maar ook hoe je met de gevoelens van anderen om hoort te gaan.


Agressietherapie

Soms ben je zo boos, verdrietig of machteloos. Je kunt dan niet helder nadenken. Dan ga je schreeuwen. Of je slaat zelfs de boel kort en klein. Je emoties nemen het van je over. Wat je dan eigenlijk moet doen, is even tot tien tellen en nadenken over wat er gebeurt. Bij agressietherapie leer je grenzen stellen en omgaan met frustratie, boosheid en agressie. Maar je leert vooral om positiever in het leven te staan.

Meer weten?

Stuur een mail

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen