Behandeling bij de terreinlocaties

Heb je naast een (licht) verstandelijke beperking ook ernstige gedragsproblemen? Dan kom je in aanmerking voor gespecialiseerde behandeling en begeleiding in een behandelcentrum.

Op de locaties Kemnade Werkenrode, De Winckelsteegh en Het Hietveld vind je structuur en veiligheid. Afhankelijk van wat jij nodig hebt om een prettig leven te leiden, krijg je behandeling en begeleiding. Als volwassene heb je vaak geleerd wat meer op eigen benen te staan. Je weet beter wat je wel en niet kan. En het is vaak duidelijker wat helpt om jou in balans te houden. Wel blijf je jezelf uitdagen om steeds weer nieuwe stappen te zetten.

Hieronder vind je meer informatie over iedere locatie.


Kemnade Werkenrode

Kemnade Werkenrode is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een vaak lastige ondersteuningsvraag. In een behandelplan staat hoe je behandeling eruitziet en wat het doel is van je behandeling. Vanuit dit plan werk jij aan je toekomst. Is het nodig, dan passen je behandelaars het plan aan. Ben je na een intensieve behandeling klaar voor een vervolgstap? Dan kun op de locatie Schoonoord wonen, in het centrum van Groesbeek. Hier werk je verder aan jouw zelfstandigheid. Er zijn ook veel volwassenen voor wie het beter is dat ze op het terrein blijven wonen. Dat kan uiteraard ook. Je verblijft op de plek die voor jou het beste is.  

Meer weten?
Verstuur een mail / website 


Het Hietveld

Niet iedereen die bij Het Hietveld woont, heeft behandeling nodig. Maar als je grote problemen wilt aanpakken dan is het wel mogelijk om in behandeling te gaan. Een therapeut kijkt samen met jou naar wat jij nodig hebt om met jouw probleem aan de slag te gaan. Alle behandelingen hebben als doel om (emotionele) problemen te verminderen of zelfs te stoppen. Er zijn bij Het Hietveld verschillende vormen van behandeling mogelijk.

Meer weten?
Verstuur een mail / website 


De Winckelsteegh

Door je intensieve zorgvraag heb je veel behandeling en therapie nodig. Daarom vind je op het terrein van De Winckelsteegh alle specialisten die je nodig hebt. Zij proberen jouw kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken. Hierdoor zit je minder vast aan je beperking(en) en voel je je sterker. Op de locatie zijn ook een tandarts en een AVG-arts aanwezig. Zij weten precies hoe ze mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen helpen. Buiten het terrein heeft De Winckelsteegh drie speciale woontorens. Hier wonen ouderen met een verstandelijke beperking en geriatrische problematiek. De Winckelsteegh is er voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en mensen met een ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (EVB+).

Meer weten?

Verstuur een mail / website 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen