Leren omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Haico volgt behandeltraject Hersenz


Als volwassene met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning na je revalidatie. Deze ondersteuning vind je bij het NAH-centrum.

Hier helpen ze je zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Naar wat je nog wil en kan als het weer wat beter gaat. Wil je jouw leven weer oppakken? En heb je daarbij intensieve ondersteuning nodig? Dan is er het behandeltraject van Hersenz. Er is een NAH-centrum in Nijmegen en in Tiel. Op beide locaties kun je het Hersenz-programma volgen.

Inloop ochtenden
Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Het NAH-centrum in Nijmegen organiseert open inloop ochtenden. Mensen met NAH en hun familieleden krijgen er vrijblijvend meer informatie. De inloop ochtenden zijn iedere laatste woensdag van de maand, tussen 10.00 - 12.00 uur. 

NAH-centrum Nijmegen

Je vindt het NAH-centrum Nijmegen in De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 in Nijmegen.

Contact
Telefoon: 088 - 779 30 20

MAIL NAH-CENTRUM NIJMEGEN

NAH-centrum Tiel

Adres: Predikbroederweg 14, 4003 AL Tiel
Telefoon: 06 -18 41 08 68

MAIL NAH-CENTRUM TIEL


Leren praten over hersenletsel

Beluister hier de podcast 'Leren praten over hersenletsel' over het programma Mijn Ervaringsverhaal NAH. Mijn Ervaringsverhaal NAH is een programma van Pluryn waarin mensen niet-aangeboren hersenletsel leren hun ervaringsverhaal te schrijven en te delen. In de podcast vertellen Theo Hubbers en Heleen de Roos over hun ervaring met het programma en hoor je van Patrick Giebels, die als begeleider bij het programma betrokken is.

 


Hersenz: omgaan met hersenletsel

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Na een periode van revalidatie pakken de meeste mensen hun leven weer op. Maar soms merk je de gevolgen van het hersenletsel dan pas in volle omvang. Er valt dan nog veel te verwerken en te leren. Hersenz is een behandelprogramma voor volwassenen met een hersenletsel in deze (chronische) fase.

De behandeling van Hersenz richt zich op belangrijke problemen van mensen met hersenletsel:

  • cognitie = kennis verwerken
  • emoties en gedrag
  • vermoeidheid
  • motoriek = beweging
  • communicatie
  • leefomgeving: familie en vrienden

De behandeling leert je omgaan met beperkingen. Hoe je verlies en veranderingen verwerkt. Hoe je  een nieuwe balans vindt in je leven. Je krijgt behandeling in een groep en behandeling thuis. Zo pas je het geleerde toe in het dagelijks leven. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect. Hersenz richt zich ook op de naasten, onder meer via behandeling thuis. Bekijk hier de website van Hersenz.

Je kunt voor Hersenz terecht bij Pluryn in Nijmegen en in Tiel, regio Rivierenland.

Bijeenkomsten
Pluryn organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor verwijzers en mensen met hersenletsel over het behandelprogramma Hersenz. Tijdens zo’n bijeenkomst vertellen een behandelaar en een ervaringsdeskundige meer over Hersenz. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst in de agenda of bel voor meer informatie naar 088 – 779 50 08.

Hersenz valt per 1 januari 2021 onder de ZVW. Een verwijzing vanuit huisartsen is nodig en dat kan via Zorgdomein.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen