Huub-testimonial

Huub huppelt weer en het lijntje kan steeds losser

Het gaat goed met Huub op De Winckelsteegh

Sinds december 2013 woont Huub Clerx (32) bij De Winckelsteegh. Naar volle tevredenheid, stellen zijn ouders Riet en Huub. Stap voor stap, gesterkt door een groeiend gevoel van veiligheid, slecht hun zoon grenzen. ‘We zien hem steeds meer huppelen.’

‘Een stevige jongen van 32’. Zo omschrijft vader Huub zoon Huub. ‘Lichamelijk is Huub perfect. Maar geestelijk zit hij op het niveau van een tweejarige.’ ‘Dat is ook ongeveer de leeftijd waarop we ontdekten dat onze zoon autistisch is’, voegt moeder Riet toe. ‘Hij woont al vanaf zijn zesde niet meer thuis. Een enorme dreun, maar het is zoals het is. En zeker nu Huub bij De Winckelsteegh woont, gaat het echt goed!’

Maatwerk
Ongeveer drie jaar geleden woonde Huub nog in Limburg. Begeleid, want hij heeft een sterke gedragsstoornis en een ernstig verstandelijke handicap. Hij woont al vanaf zijn zesde niet meer thuis. ‘Doordat we verhuisden naar Culemborg en toch in de nabijheid van Huub wilden blijven, besloten we een voorziening te zoeken in Gelderland’, vertelt Huub sr. ‘Al snel kwamen we in contact met Pluryn. Het viel ons direct op dat het bij Pluryn echt om de cliënt draait; het aanbod is maatwerk. Heel anders dan we gewend waren. We hadden er alle vertrouwen in dat Huub hier de begeleiding zou krijgen die bij hem past. En dat weten we nu, na twee en een half jaar, zeker!’

Huub heeft een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Zo kon hij vaak heel boos worden. ‘Dat komt nog maar zelden voor. We merken dat hij zich bij De Winckelsteegh echt veilig voelt’, vertelt Riet. ‘Huub heeft een lijntje nodig met iemand die hij vertrouwt’, vult Huub sr. aan. ‘Anders doet hij niets uit zichzelf. Breekt het lijntje? Dan wordt het heel moeilijk voor Huub. Maar zijn begeleiders begrijpen hem steeds beter, simpelweg doordat er tussen ons en de professionals van De Winckelsteegh een goede wisselwerking is. Wij kennen Huub het beste. Wij snappen zijn non-verbale communicatie. Wij weten wat hij nodig heeft, wat hij wil. Daarover hebben we het vaak met de begeleiders. We vertellen hoe ze iets volgens ons het beste kunnen aanpakken. En dat proberen ze dan uit. Zo komen we samen tot een oplossing.’

‘Loop maar!’
Door deze aanpak bloeit Huub op. ‘Hij heeft nu zelfs dagbesteding op het terrein; dat was eerst alleen in de woonkamer. Een forse stap die hij zichtbaar geweldig vindt. Dan gaat hij bijvoorbeeld met een bolderkar waszakken ophalen. We zien hem steeds meer huppelen. Het lijntje kan steeds losser. Als we met Huub wandelen, wat soms zelfs buiten het terrein gebeurt, dan zeggen we “Loop maar”. En dan gaat-ie!’

Traject voor behandeling en participatie

1

Als de diagnose EVB+ luidt

Jongeren en volwassenen met ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (EVB+) hebben vaak moeite met communicatie naar hun omgeving, voor zichzelf zorgen en meedoen aan sociale bezigheden.
2

Wonen in een aangepaste omgeving

Bij De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de EVB-doelgroep. Alles is afgestemd op de behoeften van de bewoners. Behandelaars en begeleiders kunnen hun gedrag ‘lezen’.
3

Wereld vergroten

Jongeren en volwassenen met EVB+ leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten. Werk, dag- en vrijetijdsbesteding spelen hierbij een grote rol.
4

Kwaliteit van leven verhogen

Deze combinatie van behandeling en begeleiding bij alle levensdomeinen leidt tot meer zelfstandigheid en verhoogt de kwaliteit van leven.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen