Crisisopvang bij escalaties

Lopen problemen zo uit de hand dat jij, een familielid of je partner (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen? Dan biedt crisisopvang uitkomst. We spreken van crisis als iemand een acuut gevaar is voor zichzelf en/of voor de omgeving. 

Pluryn heeft meerdere plekken voor crisisopvang. Deze plekken zijn voor volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De opvang duurt 3 weken. Verlenging tot 6 weken is mogelijk.  Deze crisisplekken zijn alleen voor cliënten met een Wlz-indicatie en een verstandelijke beperking (VG).

Je kunt crisisopvang bereiken tijdens kantooruren via het klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00

Een crisisplaats aanvragen gaat via de crisisregisseur van het zorgkantoor.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen