Snel bijscholen naar de zorg met deelcertificaten

Heb je niet helemaal de juiste kwalificaties om als (persoonlijk) begeleider te werken, maar wel een vooropleiding met raakvlak met het werken in de zorg? Behaal met dit leer-werktraject van Pluryn versneld de certificaten die je nodig hebt.

De certificaten zijn onderdeel van de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4. Deze certificaten geven je net de extra kennis en kunde die je nodig hebt voor werk bij Pluryn. Zo is een volledige bbl-opleiding niet nodig. En ga je gericht aan de slag met de benodigde theorie. Je ontvangt dus ook geen diploma, maar een aantal deelcertificaten. Deze certificaten zijn landelijk erkend. 

Je scholingstraject start met een inwerkperiode van minimaal 2 maanden. Tijdens deze inwerkperiode leer je de cliënten kennen. Je volgt ook verplichte interne trainingen. Pluryn kan de inwerkperiode verlengen.  

DOWNLOAD FOLDER VERSNELD BIJSCHOLEN


Waar kun je werken na bijscholing?

Je kwalificeert je via dit scholingstraject voor werk bij de volgende locaties:

 • De Winckelsteegh
 • Kemnade
 • Visschersgouw (Groesbeek, Limburg en Brabant)
 • Nijmegen e.o.
 • Het Hietveld 

Voor wie is deze opleiding?

Dit opleidingstraject is bedoeld voor mensen met minimaal een mbo niveau 3 diploma. Jouw opleiding heeft raakvlak met het werken in de zorg. Denk hierbij aan opleidingen als: 

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Onderwijsassistent
 • Doktersassistent
 • Sport en bewegen (mbo & hbo)
 • PABO
 • Toegepaste psychologie
 • Vaktherapie
 • Ergotherapie

 

Meer weten over versneld bijscholen? 

Neem contact op met de adviseurs beroepsopleiden via leren@pluryn.nl

DOWNLOAD FOLDER VERSNELD BIJSCHOLEN

Kom werken en leren in de zorg

Bekijk de vacatures of neem contact op met onze adviseur beroepsopleiden

088 - 779 30 84, ma t/m do 8-12 u

Bekijk vacatures