Jeanine-foto-web

“Een kind wordt niet als probleemkind geboren”

Jeanine ziet gezinnen weer wat gelukkiger in de wereld staan

Complex probleemgedrag bij kinderen? Jeanine (34) gaat de uitdaging graag aan: “Zodra een kind het stempel probleemkind krijgt, zie je dat mensen hun handen ervan aftrekken. Juist dan triggert het mij om er vol voor te gaan. Een kind wordt niet als probleemkind geboren. Er is altijd een reden voor het gedrag. Het is aan mij als gedragswetenschapper om die reden te achterhalen.”

De drive om door te pakken waar anderen afhaken, is kenmerkend voor Jeanine’s persoonlijkheid en ambities: “Ik heb dat al van jongs af aan. Misschien komt het voort uit mijn topsportverleden. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en stel daarom graag doelen; voor mijn eigen carrière, maar ook in de behandeling van kinderen.” En die ontwikkeling is zichtbaar: “In de tien jaar dat ik nu voor Pluryn werk, heb ik ieder jaar een opleiding gevolgd en zo mijn kennis en behandelaanbod uitgebreid. Dat is ook nodig. Je bent in dit vak nooit uitgeleerd.”

Verandering
In tien jaar verandert veel: “We merken dat de hulpvragen complexer zijn geworden. Tegelijkertijd is ook veel veranderd in onze behandelbenadering. Wanneer een kind nu bij ons terechtkomt, stellen we eerst een grondige diagnose. Vanuit verschillende disciplines kijken we in verschillende situaties – de thuissituatie, op school en tijdens vrije tijd – hoe een kind functioneert en wat er aan de hand is. Daaruit volgt een breed gedragen behandelplan.” Anders dan vroeger speelt zelfregie een veel grotere rol in de behandeling: “Het was toch vaak van ‘dit is nodig en zo gaan we je behandelen’. Met ongemotiveerde cliënten tot gevolg. Door kinderen en hun systeem veel eerder in het traject te betrekken, zien we dat ze gemotiveerder aan de slag gaan.”

Rol van het gezin
Ook in de benadering van het systeem van het kind – doorgaans het gezin – is een grote slag gemaakt: “Waar de behandeling van een kind met complexe gedragsproblemen voorheen vooral op het kind gericht was, betrekken we het gezin nu steeds meer in het traject. We merken dat zij hun rol in (de verandering van) het gedrag van hun kind daardoor beter inzien en begrijpen. Richt je je alleen op het kind dan kun je verandering in de sociale laag om het kind heen niet verwachten.”

Mooi werk
“Het is schrijnend wat je soms aantreft. Ik ben het daarom aan de kinderen verplicht om mezelf te blijven ontwikkelen. Wat mijn werk dan toch zo mooi maakt? Het gevoel dat je iets bijdraagt in de positieve ontwikkeling van een kind en de zorgen van ouders daarin wat kunt verlichten. Je ziet gezinnen weer wat gelukkiger in de wereld staan. Dat is veel waard.”

Kom werken bij Pluryn

Bekijk de vacatures. Vragen? Neem contact op met onze recruiters!

Bel 088 - 779 30 30

Mail ons