De Beele in Voorst vanuit de lucht

“We proberen een beweging in gang te zetten”

Lonneke kan bij De Beele grenzen verleggen

Na korte uitstapjes bij onder andere een branchevereniging en de Jeugd GGZ wist Lonneke Schoo het zeker: haar zorghart lag bij het werken met pubers (12-21 jaar) met de meest complexe problemen. Bij Pluryn locatie De Beele voelt Lonneke zich, hoewel haar werk soms best een pittige uitdaging kan zijn, dan ook als een vis in het water: “Ik heb het hier enorm naar mijn zin. De doelgroep is leuk en uitdagend en de werksfeer is hier gewoon heel erg goed. Voor mij is De Beele net klein genoeg om elkaar te kunnen vinden en net groot genoeg om je werk goed te kunnen doen.”
 
Ruim een jaar werkt Lonneke nu als behandelcoördinator en - inmiddels ook - deels als regiebehandelaar in Voorst. Zodoende is ze (mede) verantwoordelijk voor het vormgeven en uitzetten van de behandelingen van veel van de jongeren: “De Beele is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychosociale en/of gedragsproblemen.  Dat kan van alles betekenen; van trauma- en hechtingsgerelateerde problemen, tot autisme of andere ontwikkelingsproblematiek, en van oppositioneel opstandig gedrag tot systemische problematiek. Het zijn over het algemeen allemaal kinderen die – om wat voor reden dan ook – vast zijn gelopen op meerdere levensgebieden en tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.” 
 
Multidisciplinair aan de slag 
Om de hulpvraag en de behandeldoelen goed in kaart te brengen, wordt de intake en behandeling bij De Beele multidisciplinair aangepakt: “Jongeren komen hier vaak vanuit een hele zorgelijke (thuis)situatie binnen en hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter zich.  In verschillende gesprekken slaan we met een team van specialisten de eerste piketpaaltjes: wat speelt er, wat heeft in het verleden wel of niet gewerkt aan hulp en wat zijn de verwachtingen? Door dat vanuit de verschillende disciplines te benaderen, krijg je uiteindelijk een geïntegreerd advies, verhaal en plan van aanpak voor de behandeling. Het is echt maatwerk, je moet echt per kind gaan kijken wat nodig is aan begeleiding, therapie en daginvulling.” 

Een leven lang zorg 
Voor veel van de jongeren bij De Beele geldt dat ze waarschijnlijk hun hele leven lang op een manier afhankelijk zullen zijn van zorg: “Deze kinderen kunnen binnen de stevige context van De Beele redelijk stabiel functioneren en tot ontwikkeling komen. Wanneer die context wegvalt, bijvoorbeeld bij vertrek, zie je vaak dat het weer verkeerd gaat. Het is onze taak om de jongeren in een veilige en stabiele omgeving de kans te geven om sociaal-emotioneel te groeien tot een volwassene die iets beter zicht heeft op wat hij of zij wil en goed in is. Met onze behandelaanpak proberen we iets in beweging te krijgen, waardoor ook het volgende weer in beweging komt. Langzaamaan grenzen verleggen. En dat lukt eigenlijk bijna altijd wel. Hoe klein de stapjes soms ook zijn!” 

Op waarde geschat 
Waar Lonneke haar werk nu nog combineert, zal ze in de toekomst helemaal als regiebehandelaar aan de slag gaan. Een rol waarin ze echt plezier heeft en haar kwaliteiten kwijt kan: “Als regiebehandelaar kan ik op een ander niveau een bijdrage leveren aan het hele proces. Daarin schuilt voor mij een ontwikkelingskans, die denk ik goed bij mijn kwaliteiten past. Ik word hier op waarde geschat en krijg de ruimte om ook mijn eigen grenzen te verleggen. Dat vind ik belangrijke voorwaarden om me ergens op mijn plek te voelen!”

Terug naar Pluryn zoekt gedragswetenschappers

 

Kom werken bij Pluryn

Bekijk de vacatures. Vragen? Neem contact op met onze recruiters!

Bel 088 - 779 30 30

Mail ons