Marc is gedragswetenschapper bij Pluryn. Hij vertelt over zijn werkdag.

Iedere behandeling is maatwerk.

De werkdag van gedragswetenschapper Marc

Hij werkt als gedragswetenschapper met jongeren, adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Marc van Ekeren haalt voldoening uit het oplossen van moeilijkheden bij cliënten. Hij wil licht aan het einde van de tunnel laten zien: een veilige plek, meer rust of vertrouwen in zichzelf of anderen. Dit is de werkdag van Pluryn-gedragswetenschapper Marc. 

De ochtend

Geen dag is hetzelfde. Daarom pakken we een willekeurige werkdag van Marc. Hij start zijn dag met een diagnostiekafspraak. Hij praat, vraagt, luistert. Alles om erachter te komen wat er precies speelt bij de cliënt. Hij zoekt naar de onderliggende vraag en behoefte en stelt een diagnose. Het behandelplan volgt en de behandeling kan beginnen. 

De middag

Er staan behandelingen in zijn agenda. Voor zowel traumabehandeling als emotieregulatie. “Ik ga met de cliënt of het gezin na waarom diegene er zit, wat diegene anders wil en waarbij ik kan helpen. We stellen de belangrijkste doelen op en kiezen daar een uit. Die gaan we aanpakken.” Stapsgewijs maakt de cliënt progressie. Doel voor doel komt het perspectief in zicht. 

Marc noemt een voorbeeld van een cliënt. "Hij kwam voor traumabehandeling. Ik begon met een uitleg over emoties. Daarna bespraken we de nare dingen die hij meemaakte. Een traumabehandeling met EMDR volgde. Vervolgens bleek omgaan met emoties nog altijd lastig. Dus deden we een stapje terug naar emotieregulatievaardigheden. Bij alle bijeenkomsten was zijn begeleider nabij; we werkten samen. Iedere behandeling is maatwerk.”  

Tussendoor

Tussendoor is er werkoverleg. Deze bijeenkomsten zijn soms best een uitdaging, vertelt Marc. “Bij een overleg over een cliënt zijn begeleiders, gezinsbehandelaars, individuele therapeuten, artsen en eventueel een voogd en de cliënt zelf betrokken. Iedereen zit er met hetzelfde doel, maar met een eigen perspectief. Zo kan ik zeggen: vanuit het oogpunt van de traumabehandeling wil ik medicatie afbouwen, maar een arts of behandelcoördinator kan er anders over denken.” Als die samenwerking gesmeerd loopt, noemt Marc het ‘een feest’. “We versterken elkaar en krijgen er energie van. Daardoor kan de cliënt sneller ontwikkelen.” 

Ook is de gedragswetenschapper altijd bezig om zich verder te ontwikkelen. “Ik ben met een opleiding bezig. Daarnaast zijn er ook veel cursussen die intern worden georganiseerd. In het werk probeer je de vertaling te maken van de meest recente onderzoeksbevindingen en adviezen naar de dagelijkse praktijk. Dan is het nodig om jezelf te blijven ontwikkelen.” 

De afsluiting

"Ik ga met een goed gevoel naar huis wanneer ik iets vanuit mijn rol kan toevoegen. Bijvoorbeeld om een cliënt een beter beeld te geven van het perspectief, zodat ze vertrouwen krijgen en hun hoop versterkt wordt”, zegt Marc. “Want daar haal ik de meeste voldoening uit. Sommige cliënten zitten volledig klem. Ze nieuwe inzichten geven en ze met het hernieuwde vertrouwen vorderingen zien maken, daar doe ik het voor.” 


Help cliënten verder. 

WORD GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ PLURYN 

 

Kom werken als behandelaar

Bekijk de vacatures en solliciteer of neem contact op met onze recruiters voor vragen

Bekijk vacatures

Bel 088-779 30 30