Mogelijkheden en vacatures

Intermetzo_gezinshuisouders_Mogelijkheden-en-vacatures_1460860

Gezinshuizen zijn er in vele soorten en maten. Elk gezinshuis is uniek en biedt op zijn eigen manier een veilige en vertrouwde plek aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Om een beter beeld te krijgen van alle verschillen en overeenkomsten tussen de gezinshuizen, zetten we hieronder de mogelijkheden uiteen.

Langdurige opvang of tijdelijke opvang 

Als gezinshuis langdurige opvang bied je opvang aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en in principe ook niet meer thuis gaan wonen. Deze jongeren vang je op in je eigen gezin en eigen huis. Ze komen bij jou wonen en blijven bij jou wonen tot ze zelfstandig genoeg zijn om op eigen benen te staan. Of totdat ze klaar zijn om door te stromen naar een passende vervolgplek, net als in het gewone leven. 

Als gezinshuis tijdelijke opvang bied je opvang aan jongeren die wonen in een gezinshuis van Pluryn, op de momenten dat zij niet in het gezinshuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer een gezinshuisouder even in het ziekenhuis moet verblijven of verlof heeft, of als een jongere een time-out nodig heeft. Als gezinshuisouder tijdelijke opvang werk je voornamelijk in de weekenden en schoolvakanties.

Bekijk de vacatures
gezinshuisouder / gezinshuisouder in De Glindgezinshuisouder tijdelijke opvang


In de wijk, op het platteland of in Jeugddorp de Glind

Gezinshuisouder ben je in je eigen huis. Jouw huis moet dan wel groot genoeg zijn, en voor elk gezinshuiskind een eigen kamer beschikbaar hebben. Pluryn betaalt een huisvestingscompensatie, via het verzorgingsbudget dat je voor de gezinshuiskinderen krijgt.

Jouw huis kan staan in een woonwijk, op het platteland of in Jeugddorp de Glind. In de Glind, nabij Barneveld, hebben wij de beschikking over een aantal huizen waar jij jouw gezinshuis in zou kunnen starten. De Glind is een dorp dat we omschrijven als een viermilieus voorziening: het gezinshuis, onderwijs, begeleiding bij de vrije tijd en de dorpse gemeenschap vormen samen een vertrouwde en veilige omgeving. Bewoners kennen elkaar en leven en werken nauw met elkaar samen.  

Meer informatie?
Bezoek de website van Jeugddorp de Glind


Loondienst of zelfstandig

Als gezinshuisouder in loondienst ontvang je salaris en daarnaast een verzorgingsbudget per jongere, voor het levensonderhoud van de gezinshuiskinderen. Je wordt als gezinshuisouder ingeschaald in schaal 8 van de cao Jeugdzorg. Meer informatie over het verzorgingsbudget zit in het informatiepakket dat je hier op kunt vragen. Je kan dan gebruik maken van de regelingen en voorzieningen die Pluryn voor haar medewerkers heeft, zoals ondersteuning vanuit de afdeling HR, het BOT (bedrijfsopvangteam) en interne trainingen.

Een andere optie is om als zelfstandig ondernemer je gezinshuis vorm te geven. Je gaat dan óf rechtstreeks een samenwerkingsovereenkomst aan met Pluryn, óf doet dit via de franchiseformule van Gezinshuis.com. Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor zelfstandig ondernemende gezinshuizen. Zij begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen en adviseren hen in de positie van zelfstandig ondernemer. 

In beide gevallen stellen we een contract voor de duur van de plaatsing per jongere op en maken we afspraken over de dagvergoeding die Pluryn aan jou betaalt.

Meer informatie?
Kijk op de website van Gezinshuis.com.


Gezinssamenstelling

Een gezinshuis met:

  • een gezinshuisvader en gezinshuismoeder
  • twee gezinshuismoeders
  • twee gezinshuisvader
  • één gezinshuismoeder
  • één gezinshuisvader

Met of zonder eigen kinderen; al deze varianten zijn mogelijk. Bijna allemaal komen ze ook al voor. Immers sluiten we met gezinswonen aan bij het gewone leven.

Vragen over vacatures of solliciteren?

Neem contact op met onze recruiters

088 - 779 30 30

Mail