Expertise

Jeugdinrichting die jongeren klaarstoomt voor re-integratie

In Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad werken medewerkers aan een behandeltraject dat jongeren terugbrengt naar de maatschappij. De 96 jongens die in JJI Lelystad verblijven, zijn opgenomen op basis van een voorlopige hechtenis, jeugddetentie of PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). De rechter bepaalt de verblijfsduur, die kan variëren van enkele dagen tot meerdere jaren.

JJILelystad3057700x400px2x

Verschillende afdelingen in jeugdinrichting

JJI Lelystad telt twaalf afdelingen. Er zijn aparte groepen, bijvoorbeeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren die gebaat zijn bij een individuele aanpak en jongeren die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook is er een onderverdeling in jongeren die er kort verblijven, omdat ze in afwachting zijn van een uitspraak, en jongeren die er lang verblijven en werken aan hun terugkeer naar de samenleving. In alle groepen geven de behandelaars en begeleiders vorm aan het behandeltraject, dat voor iedere jongere op maat is gemaakt.

 

Lees hier meer over alle afdelingen van JJI Lelystad

241130VanessavanGuineMitchellNeijndorff3092neutraler700x400px2x

Expert voor complexe doelgroep

De medewerkers van JJI Lelystad zijn experts op het gebied van licht verstandelijk beperkte (lvb) jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Deze specifieke doelgroep krijgt binnen JJI Lelystad een passende behandeling en begeleiding om de stap terug naar de maatschappij te maken. Het traject sluit af met intensieve nazorg.
241130DvAkenVvGuineFDellemijnMNeijndorff3087700x440px2xjpg

Behandeltraject om herhaling te voorkomen

Behandelaars en begeleiders werken met de jongeren aan een behandeltraject. Doel hiervan: recidive voorkomen. Dat is maatwerk en gebeurt met meerdere methodieken. Om tot de meest geschikte behandeling te komen, gaan de professionals na wat de jongere precies nodig heeft en waar zijn gedrag vandaan komt. Ook ouders of verzorgers en de reclassering staan in nauw contact met de behandeling.


Met de maatwerkbehandeling zet JJI Lelystad in op het verkleinen van de kans op recidive. Jongeren zitten niet ‘zomaar’ de straf uit: ze leren om niet in hetzelfde patroon terug te vallen. Daarbij kunnen ook de ouders of verzorgers rekenen op hulp van therapeuten. Ook wanneer de jongere weer op vrije voeten is gesteld, blijven die professionals een vinger aan de pols houden.
Z6X12531700x440px2x

Voorbereiden op terugkeer naar de samenleving

De jongeren worden ondersteund en voorbereid om terug te keren naar de samenleving. Zij zitten dan ook niet hele dagen binnen, maar volgen een dagprogramma met onderwijs, sport en therapie. In arbeidstrainingscentrum Buitenloods werken ze in een beschermde omgeving aan projecten in infra en groen, logistiek en techniek. Zo bereiden zij zich voor op betaald werk of passende dagbesteding. Wanneer ze gereed zijn voor een baan buiten de inrichting, staat JJI Lelystad klaar om ze daarbij te ondersteunen.

JJILelystad1303700x400px2x

Dromen over wereldsteden

Alle groepen van JJI Lelystad dragen de naam van een wereldstad om de jongens te inspireren: om ze te vertellen dat ze deel uitmaken van een groter geheel dat zich uitstrekt tot ver buiten het complex.

De slaapplaatsen van de jongeren zijn bewust op de eerste verdieping. Zij kijken hier over de muren van de inrichting heen. Ze zien de wereld die aan hun voeten ligt, waarnaar ze uiteindelijk zullen terugkeren.
 
Bosvalkweg 1, 8239 AC Lelystad
Postbus 162, 8200 AD Lelystad

Vragen over vacatures of solliciteren?

Neem contact op met onze recruiters

Bel 088-779 30 30