Help jongeren in de jeugdinrichting om hun leven weer op de rit te krijgen

Jouw werkplek is allesbehalve standaard. Je brengt de dag door binnen de muren van een justitiële jeugdinrichting. Daar begeleid je jongeren die zijn opgenomen om strafrechtelijke redenen. Ondanks hun verleden zie jij de toekomst in hen. Je achterhaalt de redenen voor hun gepleegde delicten en werkt aan een behandeling waarmee ze hun leven weer op de rit krijgen. Want volgens jou is er voor iedereen een plek in de maatschappij. Daarom werk je bij Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad.

JJILelystad1303700x400px2x

Dit is JJI Lelystad

  • Een particuliere jeugdinrichting voor jongens.
  • Er is plaats voor 96 jongeren.
  • Ze zijn tussen de 12 en 23 jaar.
  • Ze zijn opgenomen om strafrechtelijke redenen.
  • De rechter bepaalt hun verblijfsduur, die kan variëren van enkele dagen tot meerdere jaren.
  • Ze gaan intern naar school, stage of dagbesteding.

INTERESSE? BEL ONZE RECRUITER

Z6X12321700x400px2x

Dit is de doelgroep

In zijn jeugd verloor hij zijn beide ouders. Oma nam, als enige familielid, de zorg op zich. Een dierbare tijd, maar onbezorgd was het zelden. Zeker niet naarmate hij ouder werd. Zijn vrienden betekenden alles voor hem. Ze maakten indruk, hoezeer oma ook probeerde hem te behoeden voor groepsdruk en gewelddadige praktijken. Toen ook zijn oma overleed, verdween het laatste stukje sturing.

Het enige dat hij nog heeft, is zijn vriendengroep. ‘Zijn familie’, zoals hij ze noemt. Hij blijft hangen in die omgeving, want verder heeft hij niemand. Alle jongens dragen de nieuwste schoenen van Nike, merkkleding en designertassen. Dat wil hij ook. Zijn vrienden trekken hem over de streep en hij begint met het verkopen van drugs. Later volgen berovingen en steekpartijen. Alles voor het geld. Alles om erbij te horen. Totdat de politie hem op heterdaad betrapt.

BEKIJK DE VACATURES
Marco-Hammers-4723-700-440

Waar staat je wieg?

Dit is slechts één voorbeeld van de doelgroep die je dagelijks voor je hebt in JJI Lelystad; jongens die al vroeg hun familie verloren. Marco, medewerker bij JJI Lelystad, licht toe: "Of van wie de ouders zo hard werkten dat de jongens vergeten werden en uit verveling de straat opgingen. Of ouders met een dermate laag IQ dat de jongens nooit gezag kenden, geen normen en waarden leerden."

JJI Lelystad heeft twaalf afdelingen voor verschillende doelgroepen. Het gedrag is op iedere afdeling verschillend. Bij de ene groep is er veel last van trauma's. Andere jongeren hebben juist hechtingsproblemen. Zij kunnen zich soms moeilijk uiten. "Hun algemene eerste reactie is daardoor vaak agressief. Hier moet je doorheen kunnen kijken", vertelt Marco.

INTERESSE? BEL ONZE RECRUITER

Samuel-Appiah-3177-700-440

Rode draad

Als behandelaar of begeleider oordeel je niet. Je kijkt verder dan de delicten die de jongeren pleegden. "Je zoekt naar de achterliggende gedachte en gaat na hoe het zover heeft kunnen komen. Dan bedenk je wat er nodig is om hun leven terug op de rit te krijgen", vertelt Samuel. Aan hun verleden kun je niets meer veranderen, maar aan hun toekomst draag jij wel degelijk bij. Om ze klaar te stomen voor terugkeer naar de maatschappij werk je met een behandelplan. Dit is de rode draad gedurende hun verblijf.
  
BEKIJK DE VACATURES
JJILelystad3057GEEN1500x7402x

Specialisme van JJI Lelystad

Medewerkers van JJI Lelystad zijn experts op het gebied van licht verstandelijk beperkte (lvb) jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Deze specifieke afdeling biedt een passende behandeling en begeleiding om de stap terug naar de maatschappij te maken. Het traject sluit af met intensieve nazorg.

Lees alles over de verschillende afdelingen

Op alle groepen geven de behandelaars en begeleiders vorm aan het behandeltraject dat voor iedere jongere op maat is gemaakt.

"De jongeren krijgen allemaal een individuele behandeling en een perspectiefplan met doelen", zegt Samuel. "Als begeleider ben je mentor van de jongere, dus je zorgt dat het traject helder is voor alle partijen."

De jongens gaan naar school, volgen een passende vaktherapie en leren tijdens gedragsinterventies. 

Voorbeelden van de interventies zijn:

  • Brains4Use. Jongeren vervallen soms in oude fouten door hun drugs- en alcoholgebruik. Deze interventie biedt jongeren met ernstige gebruiksproblemen en een matig tot hoog risico op recidive inzicht in hun gedrag en leert ze om hun middelengebruik te controleren.
  • In Control! Deze interventie richt zich op jongeren die geweld gebruikten of hiermee dreigden. Via de training leren ze om woede te beheersen, moreel bewustzijn te ontwikkelen, zich socialer op te stellen en problemen beter op te lossen.
  • Relationele gezinstherapie. Hiermee verbeteren de onderlinge relaties binnen het gezin. De aanpak helpt het gezin bij het zoeken naar oplossingen voor probleemgedrag van jongeren en het verminderen van terugval.
  • EMDR. Die helpt jongeren bij het verwerken van een traumatische ervaring. Dankzij EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) lukt het om nare ervaringen een plekje te geven.
JJILelystad3066700x400px2x

Lang en kort verblijf

Bij de verschillende afdelingen wordt onderscheid gemaakt in een lang en kort verblijf. De meeste jongens zitten er voor langere tijd. Met hen bouw je als begeleider een band op. Je volgt een behandelplan en werkt samen toe naar hun terugkeer naar de samenleving.

 

Ook verblijven er groepen jongens die in afwachting zijn van de rechterlijke uitspraak. Dit betreft een kort verblijf. Hier kunnen per dag andere jongeren zitten. "Deze groep heeft veel structuur en duidelijkheid nodig. Je voert met de jongeren veel gesprekken over de onzekerheid van wat hen te wachten staat", legt Samuel uit.

De werkdag van een begeleider

 

07.00 uur. De ochtenddienst begint met de overdracht. Alle collega's bespreken de afgelopen nacht en blikken vooruit op de dag. Daarna vertrekt iedereen naar de eigen groep. Daar lezen ze nogmaals de overdracht en beginnen ze met het wekken van de jongens. Die gaan douchen en ontbijten.

 

09.00 uur. De jongens gaan naar school of naar de dagbesteding, voornamelijk intern. Enkele jongeren mogen op verlof. De ene met begeleiding en de andere al op zichzelf. 

12.30 uur. De groep stroomt vol. De begeleiders lunchen samen met de jongeren. Ze bespreken de middag. Een van de jongens moet zich melden bij de reclassering. Voor een ander komt een advocaat langs om te praten.

 

14.30 uur. Collega's van de avonddienst arriveren. Alle collega's komen bij elkaar voor een avondoverdracht. 

 

15.00 uur. Een groep jongens komt terug van school. De begeleiders bespreken de lessen. Een aantal jongens gaat naar therapie of gaat sporten. Met anderen voert de begeleider een mentorgesprek. Daarna kletsen collega's nog even met elkaar. De werkdag zit erop. 

JJILelystad1292700x400px2x

Stevig in de schoenen staan

Het werken bij JJI Lelystad is uitdagend. "Je moet stevig in je schoenen staan", zegt Samuel. "Je hebt een sterke persoonlijkheid nodig en moet niet snel bang zijn. De jongens hebben namelijk 24/7 de tijd om je in de gaten te houden. Ze weten waar je pijnpunten zitten en kunnen je daarmee overvallen. Je wordt constant getriggerd. Je komt jezelf tegen en soms wordt het te veel."

Volgens Samuel is het heel belangrijk om consequent te zijn. "Zeg duidelijk ja of nee. Twijfel niet, want anders geven ze je een grote mond. Ze vloeken en bedreigen. Daarmee proberen ze je bang te maken, zodat ze hun zin krijgen. En als ze dat eenmaal lukt, weten ze je een volgende keer weer te vinden."

Er komt gedurende een dienst veel op je af. "Daarom kletsen we veel", vertelt Samuel. "Voor en na de dienst. Alles is bespreekbaar met de leidinggevenden, en ook bij de andere collega's kun je altijd terecht voor een praatje of advies."

BEKIJK DE VACATURES
241130SAppiahVvGuineMNeijndorffSvdHoningRBraafBBiersteker3044neutral700x400px2x

Bijdragen aan ontwikkeling

Het mooiste van het vak noemt Samuel het bijdragen aan de ontwikkeling van de jongeren. "Je geeft ze mee om breder te denken: het kan ook op andere manieren. Dat ziet niet iedereen zelf in." Ze noemt het tegelijkertijd wel een ‘heftig vak’. "Je moet incasseringsvermogen hebben en uitspraken van jongeren niet persoonlijk opvatten. Jij wilt juist iets voor hen betekenen. Je bent hard en hebt een hart."

Draag bij aan de ontwikkeling van jongeren.
Bekijk alle vacatures JJI Lelystad

Vragen over vacatures of solliciteren?

Neem contact op met onze recruiters

Bel 088-779 30 30