• Home
  • Jeugd
  • Leren & werken
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

 

Als jongere met een beperking en/of complexe problemen ga je gewoon naar school. Woon je thuis, dan kun je terecht bij scholen in de buurt. Verblijf je op een terreinlocatie voor jongeren, dan vind je daar scholen op het terrein. Kinderen van 6 tot 14 jaar gaan meestal naar het speciaal onderwijs (so). Jongeren tussen de 12-20 volgen voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

Hieronder vind je een overzicht van alle (v)so-scholen op de locaties van Pluryn.


Speciaal onderwijs bij de De Wissel en De Veenlanden in Almelo

Bij locatie Almelo hoef je niet naar school te reizen. Op het terrein staan twee scholen: De Wissel en VSO De Veenlanden*. De docenten op die scholen begrijpen je. Je krijgt weer meer plezier in leren. Zodat je kunt doorstromen naar vervolgonderwijs, een baan of geschikte dagbesteding. De klassen zijn klein, maar soms heb je nog meer begeleiding nodig. Hiervoor is de 1-op-1-klas. Twee docenten en een pedagogisch medewerker zijn in deze klas bezig met 6 leerlingen.


Speciaal onderwijs bij Werkenrode School in Groesbeek

Op het terrein van Werkenrode Jeugd in Groesbeek vind je Werkenrode School. Dit is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met veel problemen tegelijk. Er is ook een afdeling voor kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (SG MVB). Je krijgt er het onderwijs dat past bij jouw mogelijkheden. Met het vmbo-diploma op zak kun je daarna een succesvolle overstap maken naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een passende plek bij dagbesteding. Werkenrode School is er voor jongeren die bij Werkenrode Jeugd verblijven en voor jongeren uit de regio. 

Website Werkenrode School 


Speciaal onderwijs bij De Vaart / Vierbeek College in Oosterbeek

Als je verblijft bij locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek, dan ga je meestal naar De Vaart of het Vierbeek College. Die scholen staan op het terrein. De Vaart is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar. Het Vierbeek College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Op deze scholen leer je de gewone vakken zoals rekenen en taal. Maar je leert er ook om goed met andere mensen om te gaan.

De Vaart Vierbeek College


Speciaal onderwijs bij De Bolster in Voorst

De Bolster is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier leer je jouw kwaliteiten en talenten gebruiken. Ook krijg je de kans je grenzen te herkennen. Je volgt onderwijs dat helemaal bij jou past. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Er is ook veel aandacht om met anderen te leren omgaan, je gevoelens te uiten en je boosheid te controleren. Op het terrein van De Beele in Voorst staan twee scholen: De Start (12-16 jaar) en De Wegwijzer (16-20 jaar). De Bolster is er voor jongeren die bij De Beele verblijven en voor jongeren uit de regio.

Website De Bolster


VSO De Sprong in Maarsbergen

Is leren op school moeilijk voor jou? Gaat het daarnaast ook slecht met je opvoeding door problemen met je gedrag? Misschien lukt het beter op VSO De Sprong in Maarsbergen. De Sprong verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren van 12 tot 21. Als leerling sta je centraal. Maar een goede relatie tussen school en thuis is ook belangrijk. Bij De Sprong maak je de stap naar een gewone school of naar werk. Om je kansen te vergroten, is er daarom veel aandacht voor je gedrag.

Website De Sprong


VSO De Sprong Lindenhorst in Zeist

Verblijf je op het terrein van de JeugdzorgPlus-locatie in Zeist? Dan volg je onderwijs bij VSO De Sprong Lindenhorst. De school is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Je kunt doorstromen naar vervolgonderwijs, een (gedeeltelijk) betaalde baan of dagbesteding. Je werkt bij VSO De Sprong Lindenhorst aan je toekomst. De opleiding houdt rekening met wat jij goed kan. Zo kun je zo goed mogelijk jouw talenten gebruiken. En sta je later sterker in de samenleving.

Website De Sprong Lindenhorst


W.H. Suringarcollege in Eefde

Je vindt op W.H. Suringarcollege de schoolbegeleiding die bij jou past. Hier zitten kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar met meervoudige gedragsproblemen of een meervoudige hulpvraag. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor kennis, vaardigheden en competenties. W.H. Suringarcollege heeft een onder- en bovenbouw vmbo met basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen. Ook kun je hier een Entree-opleiding volgen. Dat is een mbo-opleiding op niveau 1 waarmee je kunt doorstromen naar mbo-niveau 2.

W.H. Suringarcollege

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen