• Home
  • Jeugd
  • Leren & werken
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Als jongere met een beperking en/of complexe problemen ga je gewoon naar school. Woon je thuis, dan kun je terecht bij scholen in de buurt. Verblijf je op een terreinlocatie voor jongeren, dan vind je daar scholen op het terrein. Kinderen van 6 tot 14 jaar gaan naar het speciaal onderwijs (so). Jongeren tussen de 12-20 volgen voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Hieronder vind je een overzicht van alle (v)so-scholen bij Pluryn.


Speciaal onderwijs bij Werkenrode School in Groesbeek

Op het terrein van Werkenrode Jeugd in Groesbeek vind je Werkenrode School. Dit is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen. Er is ook een afdeling voor kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (SGMVB). Je krijgt er het onderwijs dat past bij jouw mogelijkheden. Met het vmbo-diploma op zak kun je daarna een succesvolle overstap maken naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een passende plek bij dagbesteding. Werkenrode School is er voor jongeren die bij Werkenrode Jeugd verblijven en voor jongeren uit de regio.

Werkenrode School is onderdeel van onderwijsgroep Punt Speciaal.

www.werkenrodeschool.nl


Speciaal onderwijs bij de Tarcisiusschool in Nijmegen

De Tarcisiusschool is een school voor talent! Dat betekent dat je als leerling de ruimte krijgt om ervaringen op te doen die je eigenwaarde vergroten. Je leert ook je grenzen herkennen. Bij de Tarcisiusschool staan jouw unieke kwaliteiten en talenten centraal. Zo werk je aan een stevige toekomst die vandaag begint. De school vindt het bovendien erg belangrijk om je ouders of verzorgers goed bij jouw opleiding te betrekken.

Deze school in de Nijmeegse wijk Brakkenstein geeft speciaal (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

De Tarcisiusschool valt niet langer onder Pluryn.

Download de schoolgids SO - folder  / schoolgids VSO - folder / website Tarcisiusschool


Speciaal onderwijs bij Kristallis in Nijmegen

Bij Kristallis staan jouw kwaliteiten en successen voorop. De school doet iedere dag weer zijn best om jou verder te ontwikkelen. Kristallis is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen van 12 - 19 jaar.

Er zijn 3 locaties in de gemeente Nijmegen:

Aventurijn (daarvoor: H400): vmbo basis en kader, mbo 1 en 2 en arbeidstoeleiding.
Park Neerbosch: vmbo-t en havo.
Het Hunnerberg College: bij Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg.

Download de schoolgids Aventurijn - folder / Park Neerbosch - folder / Hunnerberg College - folder / Website Kristallis


Speciaal onderwijs bij De Vaart / Vierbeek College in Oosterbeek

Als je verblijft bij locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek, dan ga je meestal naar De Vaart of het Vierbeek College. Die scholen staan op het terrein. De Vaart is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar. Het Vierbeek College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Op deze scholen leer je de gewone vakken zoals rekenen en taal. Maar je leert er ook om goed met andere mensen om te gaan.

De Vaart Vierbeek College


Speciaal onderwijs bij De Bolster in Voorst

De Bolster is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier leer je jouw kwaliteiten en talenten gebruiken. Ook krijg je de kans je grenzen te herkennen. Je volgt onderwijs dat helemaal bij jou past. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Er is ook veel aandacht om met anderen te leren omgaan, je gevoelens te uiten en je boosheid te controleren. Op het terrein van De Beele in Voorst staan twee scholen: De Start (12-16 jaar) en De Wegwijzer (16-20 jaar). De Bolster is er voor jongeren die bij De Beele verblijven en voor jongeren uit de regio.

Download de schoolgids / Download de folder / website De Bolster


SO Noorderlicht in Zeist

Bij SO Noorderlicht kun je terecht voor speciaal onderwijs. De lessen passen bij jouw ontwikkel- en onderwijsvraag. Deze school voor kinderen van 4 tot 13 jaar staat in Zeist. Je krijgt er les in veel vakken en ontdekt er hoe je kunt leren. Ook oefen je in het omgaan met je gevoelens en met anderen. Op SO Noorderlicht spelen je ouders een belangrijke rol. De docenten betrekken hen zoveel mogelijk bij alles wat er op school gebeurt. 

SO Noorderlicht valt niet langer onder Pluryn, maar gaat zelfstandig verder onder Stichting Verderwijs.

Download de schoolgids / Download de folder / website SO Noorderlicht


VSO Heuvelrug College in Zeist

Sommige jongeren hebben speciaal onderwijs nodig. Bijvoorbeeld bij een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Je hebt je eigen capaciteiten, maar moeilijkheden met leren. Heb jij zo’n vraag naar speciaal onderwijs? Dan vind je op VSO Heuvelrug College wat je nodig hebt. Hier krijg je voortgezet speciaal onderwijs. Er zijn twee uitstroomprofielen: Arbeid en Dagbesteding. Je woont thuis of krijgt zorg en behandeling bij Pluryn. Het VSO Heuvelrug College zit in Zeist en verzorgt onderwijs voor jongeren van 12 tot 21 jaar. 

VSO Heuvelrug College valt niet langer onder Pluryn, maar gaat zelfstandig verder onder Stichting Verderwijs.

Download de schoolgids / Download de folder / website VSO Heuvelrug College


VSO De Sprong in Maarsbergen

Is leren op school moeilijk voor jou? Gaat het daarnaast ook slecht met je opvoeding door problemen met je gedrag? Misschien lukt het beter op VSO De Sprong in Maarsbergen. De Sprong verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren van 12 tot 21. Als leerling sta je centraal. Maar een goede relatie tussen school en thuis is ook belangrijk. Bij De Sprong maak je de stap naar een gewone school of naar werk. Om je kansen te vergroten, is er daarom veel aandacht voor je gedrag.

Download de schoolgids / Download de folder / website De Sprong


VSO De Sprong Lindenhorst in Zeist

Verblijf je op het terrein van de JeugdzorgPlus-locatie in Zeist? Dan volg je onderwijs bij VSO De Sprong Lindenhorst. De school is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Je kunt doorstromen naar vervolgonderwijs, een (gedeeltelijk) betaalde baan of dagbesteding. Je werkt bij VSO De Sprong Lindenhorst aan je toekomst. De opleiding houdt rekening met wat jij goed kan. Zo kun je zo goed mogelijk jouw talenten gebruiken. En sta je later sterker in de samenleving.

Download de schoolgids / Download de folder / website De Sprong Lindenhorst


VSO Eefde

Je vindt op VSO Eefde de schoolbegeleiding die bij jou past. Hier zitten kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar met meervoudige gedragsproblemen of een meervoudige hulpvraag. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor kennis, vaardigheden en competenties. VSO Eefde heeft een onder- en bovenbouw vmbo met basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen. Ook kun je hier een AKA/Entree-opleiding volgen. Dat is een mbo-opleiding op niveau 1 waarmee je kunt doorstromen naar mbo-niveau 2.

Download de schoolgids met opbrengsten / Download de folder / website VSO Eefde en Deventer


VSO Deventer

Ben je op zoek naar een geschikte school voor voortgezet speciaal onderwijs? VSO Deventer verzorgt onderwijs en dagbesteding/ arbeidstoeleiding voor kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar. Je werkt hier in kleine klassen onder vaste begeleiding van een mentor. Daarbij is veel aandacht voor je sociaal-emotionele ontwikkeling. Het niveau is vmbo en het onderwijs is erop gericht dat je doorstroomt. Ook kun je hier de Entree-opleiding volgen waarmee je verder kunt naar rel="noopener noreferrer" mbo-niveau 2.

Download de schoolgids met opbrengsten / Download de folder / website VSO Eefde en Deventer 


Havo of vwo bij De Monnikskap in Nijmegen

Bij De Monnikskap leer je als jongere met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in je eigen tempo voor je havo of vwo-diploma. De Monnikskap is een afdeling van het Dominicus College, een school voor regulier onderwijs in Nijmegen. Op de school is alle benodigde zorg voor jou aanwezig. En veel activiteiten doe je gewoon samen met het reguliere onderwijs. Je kunt eventueel wonen in zorgappartementen dichtbij de school. Hierdoor beschik je over een unieke combinatie van wonen, zorg en passend onderwijs. Bij De Monnikskap werk je onbeperkt aan je talent.

Website Dominicus College

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen