Doelgroepen

  • Home
  • Jeugd
  • Leren & werken
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Als jongere met een beperking en/of complexe problemen ga je gewoon naar school. Woon je thuis, dan kun je terecht bij scholen in de buurt. Verblijf je bij De Beele, Jan Pieter Heije, De Hoenderloo Groep of Werkenrode Jeugd, dan vind je daar scholen op het terrein. Kinderen van 6 tot 14 jaar gaan naar het speciaal onderwijs (so). Jongeren tussen de 12-20 volgen voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Hieronder vind je een overzicht van alle (v)so-scholen bij Pluryn.


Speciaal onderwijs bij Werkenrode School in Groesbeek

Op het terrein van Werkenrode Jeugd in Groesbeek vind je Werkenrode School. Dit is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen. Er is ook een afdeling voor kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (SGMVB). Je krijgt er het onderwijs dat past bij jouw mogelijkheden. Met het vmbo-diploma op zak kun je daarna een succesvolle overstap maken naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een passende plek bij dagbesteding. Werkenrode School is er voor jongeren die bij Werkenrode Jeugd verblijven en voor jongeren uit de regio. De school is onderdeel van onderwijsgroep Punt Speciaal.

www.werkenrodeschool.nl


Speciaal onderwijs bij het Hoenderloo College in Hoenderloo

Onderwijs bij De Hoenderloo Groep volg je op het Hoenderloo College. Dat is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier krijg je de kans om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zodat je later kunt beginnen aan een geschikte baan of passende vervolgopleiding.

Er zijn vier locaties: Gangel (vso onderbouw), Beets (vso bovenbouw), het Multifunctioneel Leercentrum en de Kop van Deelen (JeugdzorgPlus). Daarnaast geeft het Hoenderloo College digitaal onderwijs aan leerlingen die niet naar school kunnen. Ook werkt de school samen met ROC Aventus. Het Hoenderloo College is er voor jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven en voor jongeren uit de regio.

Download de schoolgids


Speciaal onderwijs bij de Tarcisiusschool in Nijmegen

De Tarcisiusschool is een school voor talent! Dat betekent dat je als leerling de ruimte krijgt om ervaringen op te doen die je eigenwaarde vergroten. Je leert ook je grenzen herkennen. Bij de Tarcisiusschool staan jouw unieke kwaliteiten en talenten centraal. Zo werk je aan een stevige toekomst die vandaag begint. De school vindt het bovendien erg belangrijk om je ouders of verzorgers goed bij jouw opleiding te betrekken.

Deze school in de Nijmeegse wijk Brakkenstein geeft speciaal (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Download de schoolgids SO  / schoolgids VSO / website Tarcisiusschool


Speciaal onderwijs bij Kristallis in Nijmegen

Bij Kristallis staan jouw kwaliteiten en successen voorop. De school doet iedere dag weer zijn best om jou verder te ontwikkelen. Kristallis is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen van 12 - 19 jaar.

Er zijn 3 locaties in de gemeente Nijmegen:

Aventurijn (daarvoor: H400): vmbo basis en kader, mbo 1 en 2 en arbeidstoeleiding.
Park Neerbosch: vmbo-t en havo.
Het Hunnerberg College: bij Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg.

Download de schoolgids Aventurijn / Park Neerbosch / Hunnerberg College
Website Kristallis


Speciaal onderwijs bij De Vaart / Vierbeek College in Oosterbeek

Als je verblijft bij locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek, dan ga je meestal naar De Vaart of het Vierbeek College. Die scholen staan op het terrein. De Vaart is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar. Het Vierbeek College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Op deze scholen leer je de gewone vakken zoals rekenen en taal. Maar je leert er ook om goed met andere mensen om te gaan.

De Vaart Vierbeek College


Speciaal onderwijs bij De Bolster in Voorst

De Bolster is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier leer je jouw kwaliteiten en talenten gebruiken. Ook krijg je de kans je grenzen te herkennen. Je volgt onderwijs dat helemaal bij jou past. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Er is ook veel aandacht om met anderen te leren omgaan, je gevoelens te uiten en je boosheid te controleren. Op het terrein van De Beele in Voorst staan twee scholen: De Start (12-16 jaar) en De Wegwijzer (16-20 jaar). De Bolster is er voor jongeren die bij De Beele verblijven en voor jongeren uit de regio.

Download de schoolgids / website De Bolster


Havo of vwo bij De Monnikskap in Nijmegen

Bij De Monnikskap leer je als jongere met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in je eigen tempo voor je havo of vwo-diploma. De Monnikskap is een afdeling van het Dominicus College, een school voor regulier onderwijs in Nijmegen. Op de school is alle benodigde zorg voor jou aanwezig. En veel activiteiten doe je gewoon samen met het reguliere onderwijs. Je kunt eventueel wonen in zorgappartementen dichtbij de school. Hierdoor beschik je over een unieke combinatie van wonen, zorg en passend onderwijs. Bij De Monnikskap werk je onbeperkt rel="noopener noreferrer" aan je talent.

Website Dominicus College

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord