Samenwerkingspartners

Pluryn kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners. Daarbij kan het gaan om andere zorginstanties, maar ook om maatschappelijk instanties of onderzoeksorganisaties. Voor werkplekken zoekt Pluryn steeds meer samenwerking met bedrijven. Het doel is altijd om mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze ambities waar te kunnen maken.

De opsomming hieronder is niet volledig, maar geeft een goed beeld van het maatschappelijke speelveld waarin Pluryn actief is.

Meer weten?
Verstuur een mail


Samenwerking op cliëntniveau

Wij willen dat onze cliënten op veel terreinen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarom werken we samen met een groot aantal verschillende partijen: 

 • Sociale Wijkteams
 • Jeugdhulp
 • Thuiszorg
 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Gecertificeerde instellingen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
 • Verslavingszorg
 • Justitiële jeugdinrichtingen
 • Ministerie van Justitie
 • Woningbouwverenigingen
 • Samenwerkingsverbanden onderwijs
 • MEE
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
 • Stichting Hulphond
 • Humanitas
 • Bedrijven

Op het gebied van ‘leren en werk’ werken we naast REA College nauw samen met regionale opleidingscentra (roc's) en regulier onderwijs (o.a. Monnikskap/Dominicus College). Verder onderhouden we intensief contact met verwijzers, instanties, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers.


Samenwerking op doelgroepenniveau

Op doelgroepenniveau werken we met verschillende organisaties en kennisinstituten samen voor het ontwikkelen van gespecialiseerde zorg- en behandelprogramma’s:


Samenwerking op beleidsniveau

Op beleidsniveau werken we samen met: 

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • GGZ
 • Jeugdzorg Nederland
 • Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra VOBC
 • Jeugdzorgregio's 
 • Ministeries VWS, OCW, SZ en Justitie
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Academische Werkplaatsen (Sterker op eigen benen, Kayak, Risicojeugd)
 • Consense P
 • Regionale opleidingscentra (roc's)
 • REA College
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Regionale werkgeversverenigingen
 • Gelderse Werkgeverij
 • Consortium VG Oost Nederland
 • MEE
 • Netwerk Jeugd Partners Twente
 • Expertisecentrum Jeugdzorg Twente ism Saxion Hogeschool, Jarabee en Ambiq

Samenwerking op strategisch niveau

Op strategisch ontwikkelingsniveau werkt Pluryn samen met:

 • William Schrikker Groep, jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg
 • Dr. Leo Kannerhuis: kinder- en jeugdpsychiatrie en autisme
 • Koraal Groep    

Samenwerking met bedrijfsleven

Als werkgever draag je graag je maatschappelijke steentje bij. Misschien wil je daarom net als andere bedrijven mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Of misschien heb je dat al gedaan. Hoe dan ook: je kunt onze cliënten op allerlei manieren ondersteunen. Andersom helpen zij jouw medewerkers zich te concentreren op hun kerntaken. We kijken vooraf wie er het beste in je bedrijf past. Op de achtergrond is altijd een coach aanwezig bij wie je terecht kunt met vragen of voor extra ondersteuning. Ook houden we geregeld evaluatiegesprekken.

Meer weten?
Bel 088 - 779 20 60

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen