Jouw afspraken met Pluryn

Jouw afspraken met Pluryn

Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn in behandeling? Of maak je gebruik van onze andere diensten? Dan ben je een cliënt bij Pluryn.
Jij kiest welke zorg en diensten jij van Pluryn wilt hebben. Soms bepaalt de rechter of gemeente dit. De afspraken over de zorg en diensten staan in de Algemene voorwaarden. Daarin staan de rechten en plichten van Pluryn en die van jou. Hieronder lees je meer over de afspraken met Pluryn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Per 17 juli 2023 vraagt Pluryn niet meer om een ondertekende zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In de Algemene voorwaarden en in de folder moeten we dat nog aanpassen.

Jij maakt samen met Pluryn afspraken over jouw zorg

Eigen afspraken en algemene voorwaarden

Jouw overeenkomst met Pluryn bestaat uit: 

  • De afspraken die wij samen met jou maken.    
  • De ‘algemene voorwaarden’ voor zorg- en dienstverlening.
    Hierin vind je de rechten en plichten die wij samen hebben.
We bespreken hieronder de afspraken en de algemene voorwaarden. Klik op de plusjes (+) om bij ieder onderwerp de informatie te zien.

Jouw eigen afspraken met Pluryn

Pluryn geeft jou de zorg die in je indicatie of beschikking staat. Dat doen we op de plek die we samen afspreken.

Je zorg-verzekering, gemeente of het CIZ (www.ciz.nl) geeft die indicatie of beschikking. Daarin staat precies op welke zorg en diensten jij recht hebt. Soms ook bepaalt de rechter welke zorg je nodig hebt.

Krijg je zorg voor langere tijd? Dan krijg je binnen 6 weken een eigen zorgplan. Hierin staat welke doelen je wil bereiken. En hoe we dat gaan aanpakken. Je stelt het zorgplan samen met Pluryn op. Natuurlijk mag je dit zorgplan zelf ook lezen.

Hoe lang de zorg van Pluryn duurt, hangt af van je ‘indicatie’, ‘beschikking’ of ‘toekenning’. Jongeren krijgen vaak zorg voor een kortere tijd. Mensen met een beperking krijgen vaak zorg voor lange tijd. 

Krijg je ‘zorg in natura’? Dan betaalt het zorgkantoor, de gemeente of je zorg-verzekering de rekening. Heb je een ‘persoons-gebonden budget?’ Dan betaal je zelf de kosten met geld uit dat budget. We spreken af dat je de rekening op tijd betaalt.

Als je extra diensten van Pluryn wilt 
Wil je zorg die niet in je ‘indicatie’ of ‘beschikking’ staat? Dan betaal je die zelf. Bijvoorbeeld met je ‘persoons-gebonden budget’. De afspraken komen in een aparte overeenkomst. Pluryn en jij ondertekenen die aparte overeenkomst. 

Algemene voorwaarden

Binnen 6 weken krijg je een eigen zorgplan. Dat zorgplan maak je samen met Pluryn. Hierin staat welke doelen je wil bereiken. En hoe we dat gaan aanpakken. Afspraken gaan bijvoorbeeld over wonen, werken, leren, zorg en vrije tijd.  
 
Soms staan er afspraken in het zorgplan die je vrijheid verminderen. Je krijgt minder vrijheid als dat nodig is voor de veiligheid van jou of anderen. Maar alleen als dat echt niet anders kan.  

Ben je minderjarig of kun je niet goed voor je eigen belangen opkomen? Dan moet jouw ‘wettelijk vertegenwoordiger’ instemmen met het zorgplan. Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die voor jou mag beslissen. Die persoon beslist bijvoorbeeld over geldzaken en tekent belangrijke papieren. 

Moet er iets gebeuren wat niet in je zorgplan staat? Dan is daarvoor jouw toestemming nodig. Als er spoed bij is, zorgt Pluryn er soms alvast voor. Je krijgt dan achteraf duidelijk uitleg. Minstens 1 keer per jaar kijken we samen naar je zorgplan. Zijn er dingen die je wil veranderen? Bespreek het met Pluryn. De veranderingen komen in je zorgplan. 

Pluryn geeft je de informatie die je nodig hebt. Dat doet Pluryn op een manier die jij begrijpt. De informatie gaat over je zorg. Je krijgt ook informatie over de cliëntenraad. En over hoe je een klacht kunt indienen. En wat onze huisregels zijn.  

Meer informatie staat in onze leaflet 

Soms is het beter dat je bepaalde informatie niet zelf krijgt. Dan geven we die informatie aan je ‘wettelijk vertegenwoordiger’. Als je geen informatie wilt ontvangen, dan houdt Pluryn daar rekening mee. Behalve als het om heel belangrijke informatie gaat. Zelf moet je ook informatie aan Pluryn geven. Wees eerlijk. Vooral als het belangrijk is voor de zorg- of dienstverlening.  

Pluryn zorgt voor zoveel mogelijk privacy bij het geven van zorg. Alles wat met jouw zorg- en dienstverlening te maken heeft, bewaren we in je digitale dossier. Ook je zorgplan.  

Alles is privé. Niet iedereen mag je zorgplan of informatie lezen. Pluryn vindt jouw privacy erg belangrijk. Voor het delen van je gegevens is meestal jouw toestemming nodig. Je toestemming is ook nodig voor het meedoen aan een onderzoek. Of voor het maken van een foto of film. 

Als je verhuist, gaat de informatie met je mee. Dat moet je wel goed vinden. Je mag Pluryn een kopie van je informatie vragen. Die kopie krijg je, behalve als die informatie ook over anderen gaat. Pluryn regelt de kopie van je informatie binnen 4 weken.  

Als je bij Pluryn weggaat, bewaren we de informatie nog 20 jaar. Daarna vernietigt Pluryn het. Je mag ons vragen je informatie eerder te vernietigen. Soms moeten we van de wet informatie langer bewaren. Dan houden we ons daaraan.  

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat je rechten zijn? We leggen het uit op onze website. 

Lees meer over privacy op deze website.

Als je bij Pluryn woont, mag je bezoek ontvangen. Sommige cliënten hebben extra afspraken over het ontvangen van bezoek. Als die afspraken er zijn, dan zetten we dat in je zorgplan.

Heb je een klacht over Pluryn? Dan kun je gebruik maken van de klachten-regeling. In de folder ‘Hoe los ik een klacht op’ lees je er meer over. Als je wilt, sturen we de folder naar je toe. Je kunt de folder ook op de website van Pluryn vinden. 

Lees er meer over op deze website.

Gaat er iets fout? Of doen we niet wat we hebben afgesproken? En heb je daar schade door? Dan geef je ons de kans om ons te verbeteren. Pluryn betaalt hiervoor de kosten. Lukt het Pluryn niet om te verbeteren? Dan krijg je een vergoeding.  

Je zorgt zelf voor een verzekering voor wanneer jij schade maakt. 

Verzekeringen als je onder de Jeugdwet valt

Verzekeringen als je onder Wet Langdurige Zorg valt

Zelf stoppen bij Pluryn 
Vind je de zorg van Pluryn niet goed? Dan kun je meestal stoppen bij Pluryn. Je kunt jouw afspraken met Pluryn ook afzeggen voordat de zorg en diensten beginnen. Dat kan tot 4 dagen voor de begindatum. Daarna brengen we kosten in rekening.  

Pluryn stopt 
Pluryn kan de zorg ook stoppen: 

  • Als je niet doet wat je met Pluryn afsprak. 
  • Als jij, je familie of naasten zich niet goed gedragen tegen Pluryn. 
  • Als jij meer zorg nodig hebt dan Pluryn kan geven. 

Pluryn moet de overeenkomst opzeggen met een brief. Dat gebeurt meestal 2 maanden van tevoren. Pluryn helpt jou dan om een andere plek te vinden.  

Veel cliënten werken bij Pluryn of doen daar hun dagbesteding. Pluryn is de eigenaar van het werk dat jij daar maakt. Bijvoorbeeld schilderijen of andere producten.   

Alleen de officiële Algemene voorwaarden gelden

Alleen het officiële document geldt

Dit is een samenvatting en vertaling van de Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening. Aan deze vertaling kun je geen rechten ontlenen. Alleen het officiële document telt. 

Het officiële document kun je hier downloaden. Of je vraagt het aan bij het Klantenbureau van Pluryn: klantenbureau@pluryn.nl.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen