Expertise

Jouw afspraken met Pluryn

Jouw afspraken met Pluryn

Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn in behandeling? Of maak je gebruik van onze andere diensten? Dan ben je een cliënt bij Pluryn.
Jij kiest welke zorg en diensten jij van Pluryn wilt hebben. Soms bepaalt de rechter of gemeente dit. De afspraken over de zorg en diensten staan in de Algemene voorwaarden. Daarin staan de rechten en plichten van Pluryn en die van jou.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen