Dagbehandeling voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen

Dagbehandeling helpt kinderen verder als ze thuis en op school vastlopen. Het is voor kinderen met gedragsproblemen en/of stoornissen. Kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar krijgen dan een combinatie van behandeling, dagbesteding en onderwijs. Ze krijgen veel begeleiding. Het gezin gaat daarin mee. Het gezin kan zelfs ondersteuning thuis krijgen. De kinderen komen terecht in een passende groep. De begeleiding zorgt voor duidelijkheid en structuur. Er zijn verschillende behandelvormen: van gedragstherapie tot muziektherapie.

Kinderen kunnen dagbehandeling krijgen bij Pluryn in Eindhoven (Heimdal), Aventurijn in Zeist, De Dijckhof in Driebergen, De Radar in Maarsbergen en bij Aquamarijn in Zutphen. Je kunt ook terecht bij de poliklinieken in Almelo, Flevoland, Voorburg en Zeist.

LOCATIES DAGBEHANDELING


Naschoolse dagbehandeling

Ben je ouder van een kind met een licht verstandelijke beperking  en/of gedragsproblemen. Dan  doe je er alles aan om je gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning thuis. Soms is naschoolse dagbehandeling een goed alternatief. Hier leert je kind (6-17) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan. Een persoonlijk begeleider houdt hierbij een oogje in het zeil. De behandeling vindt na schooltijd plaats. Dagbehandeling werkt samen met Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Die komt thuis als de gezinssituatie erom vraagt. Naschoolse dagbehandeling van Pluryn vind je in Nijmegen.

 

Download folders

Folder Zorgboerderij De Dijckhof

Folder Aquamarijn

Folder Aventurijn

Folder Dagbehandeling Nijmegen

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen