Jan Pieter Heije

Orthopedagogisch behandelcentrum

Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid en complexe problemen (6-23 jaar) 

Als je vastloopt in je ontwikkeling, helpt Jan Pieter Heije je verder. Op deze Oosterbeekse locatie zijn alle voorzieningen daarvoor aanwezig: onderwijs, behandeling, sport, spel en cultuur. Als je eraan toe bent, kun je verder in leefgroepen. Er zijn daarvoor huizen in Oosterbeek, Renkum, Doetinchem, Dieren, Elst en Tiel. Ook voor ambulante behandeling kun je terecht bij Jan Pieter Heije. 
Voor een goed beeld van Jan Pieter Heije kun je de video hiernaast bekijken.

Jeugdmodellen-_90

Verschillende manieren van wonen

Op het terrein in Oosterbeek woon je in een ruim, modern appartement. Je hebt een eigen kamer en er zijn gemeenschappelijke ruimtes. Er zijn huizen voor leefgroepen en spoedopvang. Er staat 24 uur per dag begeleiding voor je klaar. Ben je toe aan meer zelfstandigheid? Dan kun je doorgroeien via trainingshuizen en (begeleid) zelfstandig wonen.

Jan Pieter Heije helpt je met het vinden van een werkplek

Werkervaring opdoen bij bedrijven

Al tijdens je schooltijd ben je bezig met je toekomst. Het is immers de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer meedoet in de maatschappij. We helpen je met het vinden van een stage of werkplek. Met werkgevers in de regio hebben we goede contacten. Bij hen kun je alvast werkervaring opdoen.

Jeugdmodellen-_43_-(1)

Hou de vaart in je schooltijd

Alle jongeren gaan naar school. Jij ook. Meestal naar De Vaart of het Vierbeek College op het terrein. De Vaart is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar. Het Vierbeek College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Je leert er de gewone vakken zoals rekenen en taal. Maar je leert er ook met andere mensen omgaan.

Meer weten?
Download folder Traject- en leerondersteuning

Jeugdmodellen-_57_-(1)

Welkom bij de club

Op het terrein in Oosterbeek is veel te doen. Je kunt er kiezen voor sport, muziek, theater, dans en creatieve activiteiten. Voor paardrijden, veldvoetbal en mountainbiken ga je naar een club buiten het terrein.
Naast de bestaande clubs organiseert de afdeling Vorming & Recreatie (V&R) in iedere schoolvakantie activiteiten. In de zomervakantie kan je ook nog mee met het zomerkamp. Verder organiseren we theater-, muziek-, dansvoorstellingen, de zwemvierdaagse en het Heije Open feest.
Woon je niet bij Jan Pieter Heije, maar wil je toch graag deelnemen aan één van onze clubs? Vaak kan dat gewoon.

Meer weten?

Jeugdmodellen-_117

Behandeling in goede handen

Je krijgt ondersteuning van ervaren en deskundige begeleiders. Je leert beter omgaan met structuur en andere mensen. Andere hulpverleners kunnen daarbij helpen: gedragswetenschappers, psychologen, artsen en maatschappelijk werkers. Heb je veel last van problemen in je hoofd? Dan kun je bijvoorbeeld praten met een psychiater. Of je gaat lekker praktisch aan de slag met een vaktherapeut. Je gaat dan vooral dingen doen met muziek, toneel, beweging of materiaal.

Lees hier meer over therapie voor jongeren

VOBC-logo

Orthopedagogisch behandelcentrum (OBC)

Jan Pieter Heije is aangesloten bij de VOBC

Jan Pieter Heije is een landelijk werkend, orthopedagogisch behandelcentrum. Aangesloten bij de VOBC. De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen, soms gepaard met psychiatrische problematiek. Deze specialistische instellingen worden orthopedagogische behandelcentra genoemd (OBC’s). 

Website VOBC

Jeugdmodellen-_72_-(1)

Behandelcentrum
Jan Pieter Heije

Specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met complexe multi-problematiek

Kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag en meer problemen tegelijk kunnen voor specialistische diagnose en behandeling terecht bij Behandelcentrum Jan Pieter Heije. Het behandelcentrum is er voor jongeren die op het terrein van Jan Pieter Heije verblijven en voor jongeren die thuis, in een pleeggezin of een gezinshuis wonen.

Utrechtseweg 316 in Oosterbeek
Tel. 088 - 779 28 90

Jan Pieter Heije

Orthopedagogisch behandelcentrum

Utrechtseweg 316
6862 BC Oosterbeek
Telefoon: 088 - 779 28 90

WERKEN BIJ JAN PIETER HEIJE

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen