Overpluryn-BoekOnlineMarketing_3D

Online marketing in de zorg

In het boek Power to the people - online marketing in de zorg staat de digitale zorgconsument centraal en hoe Pluryn daarop inspeelt. Daarmee delen we graag onze kennis en ervaring over de digitalisering van de zorg en het online marketingproces bij Pluryn. Power to the people staat boordevol praktische inzichten, praktijkvoorbeelden, concepten, ontwerpen en tips. Het vormt een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die zich wil oriënteren op online marketing in de zorg of zich bezighoudt met het uitstippelen van het online marketingbeleid. Hieronder staan een aantal invulschema's uit het boek die gebruikt kunnen worden voor elke organisatie.

Boek_Tabellen_Toolbox2

Toolbox 2: Doel-middelen-matrix

Met dit schema kan bepaald en aangegeven worden welke online marketinginstrumenten voor welke online marketingdoelen het meest geschikt zijn. Met daarbij een indicatie van de benodigde arbeids- en kapitaalsintensiteit.

Schema
Download het losse schema van bladzijde 143

Boek_Tabellen_Toolbox3

Toolbox 3: 4V-model

Vinden, verleiden, veroveren en verbinden

Het 4V-model kun je met behulp van het 4V-strategieschema verder per fase invullen. Het gaat dan om het doel wat je in die fase wilt bereiken, de centrale boodschap/propositie in die fase, de keuze voor online- en offlinekanalen en -media, de mate van personalisatie, de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) die je in die fase gebruikt en het beschikbare budget dat je inzet.

Schema
Download het losse schema van bladzijde 149

Boek_Tabellen_Toolbox4

Toolbox 4: Bouwstenen klantpersona

In dit schema vind je diverse bouwstenen voor het beschrijven van een klantpersona. Deze bouwstenen kun je ook gebruiken bij het in kaart brengen van de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten en bij het analyseren en verbeteren van klantreizen.

Schema
Download het losse schema van bladzijde 151

Boek_Tabellen_Toolbox5

Toolbox 5: Schetsplaat klantreis

Hier vind je een schetsplaat voor het beschrijven van de huidige en gewenste klantreis. De schetsplaat kun je naar eigen inzicht aanpassen.

Schema
Download het losse schema van bladzijde 155