Ervaringsverhaal-MST-2

'Multi Systeem Therapie werkt! Ik had niet beter kunnen wensen’

Ryans gezin kan weer verder

Machteloos. Zo voelen de ouders van Ryan* zich. Bezig met zijn laatste jaar basisschool is hij in korte tijd onhandelbaar geworden. Uithuisplaatsing dreigt in de vorm van een klinische opname, maar dan stelt de gemeente Multi Systeem Therapie (MST) bij Pluryn voor. Dat werkt. Vijf maanden intensieve ambulante behandeling later is de situatie compleet anders. Therapeut Laura van der Snoek en Aysha, Ryan's moeder, blikken samen terug op het succesvolle traject.  


Laura
‘Regelmatig komen we binnen onze behandeltrajecten ouders tegen die geen plezier meer halen uit het ouderschap. Vanwege de zorgen rondom hun kind, de agressie in huis die maar niet ophoudt, zijn ze moe, voelen ze zich machteloos. Vaak is er al veel hulp ingeschakeld om met name het kind nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij Multi Systeem Therapie werkt het anders. De insteek is heel breed te kijken waar het problematische gedrag vandaan komt en wanneer het zich precies manifesteert. Daarbij leren we ouders ook heel kritisch naar zichzelf te kijken en vragen we bereidheid om te veranderen. Dat is niet makkelijk en soms confronterend. Vaak zijn er vaste, ingesleten patronen om te doorbreken. Zo ook bij Aysha, Justin en hun zoon Ryan Uit frustratie en boosheid zaten ze figuurlijk vaak boven op hem, voelden ze zich persoonlijk aangevallen. Terwijl Ryan met zijn gedrag vooral onmacht liet zien en behoefte had aan een andere aanpak.’ 

Aysha
'Ryan is mijn jongste zoon. Op 10-jarige leeftijd kwam hij al regelmatig in aanraking met handhaving en politie. Ook thuis en op school vertoonde hij problematisch gedrag. Hij spijbelde en vooral thuis was hij fysiek en verbaal agressief, met name als hij zijn zin niet kreeg. Zijn gedrag verergerde in een hele korte tijd. Ik leek totaal geen grip meer te kunnen krijgen op de situatie. Dat veranderde toen we met Multi Systeem Therapie startten. Laura en haar collega's brachten de onoverzichtelijke situatie heel goed in kaart door samen met ons te bekijken wat het ongewenste gedrag in stand hield en wat we als ouders en omgeving konden doen om dit om te buigen. Er werd vooral gekeken naar wat wél werkt.’ 

Laura 
‘Heel breed kijken waar problematisch gedrag vandaan komt betekent dat we in het behandeltraject ook nauw contact hadden met school, Team Veiligheid van de gemeente, de politie, de sportclub en andere betrokkenen. Zo was wat er bijvoorbeeld op school gebeurde – positief of negatief - ook meteen thuis bekend en omgekeerd. Daarnaast leerden we de ouders duidelijk en consequent te zijn, te reageren op gedrag volgens plan. De ouders leerden hun zoon bijvoorbeeld zich meer bewust te zijn van de gevolgen van niet naar school gaan. Zo koos hij één keer om thuis te blijven en kreeg de bijbehorende consequentie: geen gebruik van telefoon of andere apparatuur. Hij verveelde zich die dag zo stierlijk dat het bij die ene dag spijbelen bleef. Aan de andere kant beloonden we goed gedrag, in dit geval door naar buiten te mogen, voorheen de oorzaak van problemen. Het mooie was dat naar buiten gaan voor Ryan op een gegeven moment niet meer als beloning voelde en we iets anders moesten verzinnen.’ 

Aysha
‘Laura en haar collega's waren 24/7 voor ons bereikbaar; drie keer per week kwamen ze bij ons thuis. Ik voelde me sterker worden in de opvoeding, omdat ik leerde beter grenzen aan te geven en vooral om consequent te blijven. Langzamerhand kreeg ik het vertrouwen op een goede afloop en dat bleek terecht. Na 5 maanden MST kan ik echt zeggen dat we hele grote en mooie veranderingen hebben doorgemaakt en dat ik de regie weer volledig terug heb. Ik heb weer plezier in het moederschap. Regelmatig pak ik het opgestelde gedragsplan erbij om door te nemen of ik alles wat ik geleerd heb nog steeds naleef. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou aflopen. Tegen andere ouders wil ik dan ook zeggen dat er altijd hoop is voor verbetering. MST werkt! Ik had het niet beter kunnen wensen.’ 

Laura
‘Multi Systeem Therapie draait om de gezamenlijke aanpak en werken volgens plan op basis van de analyses die samen met ouders gemaakt worden. Als ouders moet je echt op 1 lijn zitten en dat hebben Aysha en Justin gedaan. Ik ben dan ook ontzettend trots op hen! Met pijn in het hart nam ik afscheid van dit leuke gezin, maar hoe fantastisch is het dat zij dit weer samen kunnen. De ouders zijn enorm gegroeid, de zorgen zo goed als weg en Ryan woont nog thuis. Daar doe ik het voor!’ 

*Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de ouders en de zoon in dit artikel op verzoek aangepast.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen