Pluryn toont voorzichtig herstel na moeizaam financieel jaar

31 mei 2023

2022 was voor Pluryn een financieel moeizaam jaar. De vandaag gedeponeerde Jaarrekening 2022 toont een nettoverlies van 5,7 miljoen euro. In 2021 was dit nog een positief resultaat van 9,1 miljoen euro. Zonder eenmalige baten was er in 2022 sprake van een verlies van 8,8 miljoen, tegen een verlies van 1,4 miljoen euro een jaar eerder. De omzet daalde licht naar 415 miljoen euro, voornamelijk als het gevolg van de afbouw/overdracht van de onderwijsactiviteiten van Pluryn.  

Belangrijke oorzaken van het verlies in 2022 zijn:  

  • Verminderde instroom van cliënten, waaronder in de JeugdzorgPlus  
  • Niet-kostendekkende tarieven (Jeugdwet en Wlz)  
  • Hoge kosten voor de inhuur van ZZP’ers door hoog verzuim en een krappe arbeidsmarkt  
  • Hoge energiekosten en inflatie  

Om het tij te keren, startte Pluryn in de tweede helft van 2022 een interne hersteloperatie onder de naam 'De Ombuiging’. Op een zevental kernproblemen zijn interventieteams ingezet. De resultaten worden inmiddels zichtbaar. De eerste maanden van 2023 laten een voorzichtig herstel zien. Met een aantal grote jeugdzorgregio’s zijn afspraken gemaakt over kostendekkende tarieven. Ook in de interne organisatie zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd. Pluryn is met name verheugd dat zo’n 400 zorgmedewerkers op verzoek hun contracturen hebben uitgebreid, om het aantal ZZP’ers in de zorg af te remmen. 

Daarnaast kwam in 2022 het strategisch beleidsplan 2022-2025 'Samen maken wij het verschil’ tot stand, in samenspraak met medewerkers, cliënten en hun naasten en belangrijke stakeholders. Het plan helpt bij het maken van keuzes, die nodig zijn om van Pluryn een financieel gezonde en toekomstbestendige zorgorganisatie te maken. 

Toch blijven er ook zorgen, met name over de krappe arbeidsmarkt en het toenemende aantal zorgmedewerkers dat voor een ZZP-schap kiest. De situatie rond de energieprijzen blijft onzeker. Ook zorgen de voorgenomen kabinetsbezuinigingen en de ontwikkelingen rondom de cao's jeugdzorg en gehandicaptenzorg voor onzekerheid. Dus hoewel het eerste herstel zich heeft ingezet, hangen er ook een aantal onvoorspelbare donkere wolken boven de sector en daarmee ook boven Pluryn. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen