Jaarverslag Medezeggenschap cliënten 2023 verschenen

29 apr 2024

Het jaarverslag Medezeggenschap cliënten van Pluryn over 2023 is onlangs verschenen. Het jaarverslag geeft een overzicht van wat er vorig jaar allemaal gebeurde bij de Medezeggenschap cliënten.

Pluryn telt 17 lokale cliëntenraden: 10 jongerenraden en 7 volwassenenraden. Alle lokale raden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR vergaderde in 2023 9 keer. Belangrijke onderwerpen waren onder meer:

  • het strategisch beleidsplan 2022-2025,
  • het nieuwe Elektronische Cliënten Dossier (ECD)
  • de samenvoeging van Werkenrode en Kemnade.

 

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN 2023 DOWNLOADEN

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen